• 24-10-2017

"Uden vedligeholdelse er der garanti for problemer"

David Kaiser fra LIQUI MOLY ved, at hybridteknologien medfører risici for forbrændingsmotorer.

Oktober 2017 – Biler med hybridmotor kombinerer to forskellige fremdriftsformer: En el- og en forbrændingsmotor. I modsætning til i almindelige biler, der udelukkende kører på benzin eller diesel, kører forbrændingsmotoren i en hybridbil kun i visse situationer og ofte med lav belastning. David Kaiser, chef for forskning og udvikling hos den tyske olie- og additivspecialist LIQUI MOLY, forklarer, hvilke problemer det kan give, og hvordan bilister og værksteder kan undgå dem.

Hvilke udfordringer stilles der til forbrændingsmotoren i en hybridbil i forhold til i en almindelig bil?

David Kaiser: I en hybridbil kører forbrændingsmotoren ikke hele tiden. Når man starter eller kører i byen eller på korte strækninger, kommer energien fra elmotoren. Forbrændingsmotoren tændes kun på lange ture med middel hastighed eller højere, eller hvis batterierne er afladet. Det giver en meget ensidig køreprofil.

Men giver lange ture ikke mindre slid end korte ture?

David Kaiser: Jo, det er rigtigt. Hybridbiler har sammenlignet med almindelige biler en markant kortere rækkevidde, og deres styrker ligger på korte- og mellemlange ture. Derfor er forbrændingsmotoren kun kortvarigt i brug. Det er godt for miljøet, men skidt for motoren.

Hvorfor?

David Kaiser: På grund af hybridbilens lavere forbrug befinder brændstoffet sig længere tid i tanken, og det ældes derfor mere. Benzins og diesels egenskaber ændrer sig, når de påvirkes af luft og ilt, fugt og temperatur. Det forringer koldstarts- og køreegenskaberne i opvarmningsfasen, der er længere for hybridbiler. Brændstoffet udsættes for en naturlig ældning og oxidering. På grund af tilførslen af ilt oxiderer brændstoffet, og det kan medføre rester. Tilsammen forringer det brændstoffets egenskaber. I ekstreme tilfælde vil motoren på et tidspunkt ikke kunne køre på det mere.

Hvad kan bilejeren gøre for at modvirke dette?

David Kaiser: Brændstoffets kvalitet kan stabiliseres ved hjælp af tilsætninger i form af de såkaldte additiver. LIQUI MOLY har udviklet en sådan tilsætning specifikt til hybridbiler. En af additivets opgaver er at modvirke ældningen af benzinen og dermed sørge for at stabilisere dens kvalitet.

Kan resterne i tanken også give problemer?

David Kaiser: Forudsætningerne for en velfungerende motor er motorolie, elektricitet, luft, kølevand og brændstof. Hvis én af disse påvirkes, kan motoren gå i stykker. Rester i tanken kan stoppe brændstoffilteret til. Det er kun i ekstreme tilfælde, at der danner sig så mange aflejringer. Det primære problem med rester ligger et andet sted.

Hvor?

David Kaiser: I hybridbiler anvendes de nyeste udviklinger inden for motorteknologi. Disse moderne og effektive motorer stiller store krav til brændstofkvaliteten. Især ved uregelmæssig og kortvarig brug af forbrændingsmotoren er der stor risiko for, at der opstår rester i indsprøjtningssystemet. De forringer forstøvningen og forbrændingen af brændstoffet, og det fører i sidste ende til ringere motorydelse. Uforbrændt brændstof kan trænge ud i motorolien og fortynde den. Derfor er det ekstremt vigtigt, at brændstofsystemet er rent.

Hvordan holder man det rent?

David Kaiser: Stabil og ensartet motorgang er en stor hjælp, men det er i sig selv ikke nok – og så er det i øvrigt undtagelsen i forbindelse med forbrændingsmotorer i hybridbiler. Særlige rensetilsætninger i vores hybridadditiver opløser rester og forhindrer, at der danner sig nye klæbrige lak- eller harpikslignende rester. Det betyder, at additivet kan anvendes forebyggende eller ved allerede opståede problemer. Ved forebyggelse skal man regelmæssigt blande det i benzinen i tanken.