• 30-07-2020

Motorolie: mineralsk, syntetisk eller fuldsyntetisk?

Den tyske oliespecialist LIQUI MOLY forklarer forskellene og fortæller, hvad der virkelig er vigtigt.

Juli 2020 – Motorolie har gennemgået en udvikling fra et simpelt smøremiddel til en hightechvæske. Samtidig er antallet af olietyper og -specifikationer steget kraftigt. Oliver Kuhn, vicechef for LIQUI MOLYs olielaboratorium, forklarer, sørger for et bedre overblik og forklarer, hvad det virkelig handler om.

Hvad for olier findes der?

Oliver Kuhn: Motorolier kan groft set inddeles i to kategorier: mineralske og syntetiske olier. Mineralske olier mister mere og mere deres betydning for biler, fordi de ikke er så højtydende. Moderne motorer kræver meget mere af olien end gamle motorer. De krav kan kun syntetiske olier leve op til.

Altså er syntetiske olier bedst?

Oliver Kuhn: Ja, men man kan også blande en mineralsk med en syntetisk olie. Sådanne delsyntetiske olier spiller dog en stadig mindre rolle på markedet, fordi ydelsen heller ikke her er høj nok på grund af indholdet af mineralsk olie.

Det lyder kompliceret. Men i det mindste ligner alle syntetiske olier hinanden?

Oliver Kuhn: Desværre heller ikke. Der findes to forskellige måder at fremstille syntetiske olier på. Med den ene metode får man en såkaldt PAO-olie ud af det. Det er den klassiske syntetiske olie, som den kom på markedet i 1970'erne. Den er kemisk meget ren og dermed meget højtydende, men også meget dyr at fremstille. Med den anden metode fremstilles olien med hydrokrakning, hvorfor disse olier også kaldes HC-olier i fagjargon. HC-olier er mere moderne og kom frem i 1990'erne. I dag giver de den bedst mulige ydelse for alle moderne motorer.

Skal jeg vælge en PAO-olie eller en HC-olie?

Oliver Kuhn: Tit er der slet ikke nogen valgmulighed. I dag finder næsten hele olieudviklingen sted på grundlag af HC-olier. Mange oliespecifikationer kan kun opfyldes med HC-olier.

Hvordan kan jeg se, hvad for en syntetisk olie det drejer sig om?

Oliver Kuhn: Det er slet ikke så nemt, for her findes der ingen standardiserede begreber. For eksempel i USA må både PAO-olier og HC-olier betegnes som fuldsyntetiske, men hos os i Tyskland kun PAO-olier. Derfor mærker vi vores HC-olier med begrebet „Synthese Technology“. Andre olieproducenter anvender begreber som „100 % synthetic“ eller „synthetic mix“, og det er ikke klart, hvad der menes med det.

Det er temmelig forvirrende.

Oliver Kuhn: Det er rigtigt. Men spørgsmålet om, hvilken syntetiske olie det virkelig er, er i grunden ligegyldigt for bilister og værksteder. Det handler ikke om, hvilken olie der formentlig er den bedste. Det afgørende er, at olien opfylder de specifikationer, bilproducenten fastsætter for modellen. De står i håndbogen til bilen, eller man kan bruge vores gratis olievejviser på www.liqui-moly.com.

Når specifikationen passer, er det altså ligegyldigt, om det er en PAO-olie eller en HC-olie?

Oliver Kuhn: Det er rigtigt. Additivpakkerne har alligevel en stadig større betydning. Ud over den egentlige olie er de i dag den vigtigste bestanddel af en motorolie. Det er dem, der sørger for en stor del af motoroliens ydelse. I nogle helt moderne motorolier er den egentlige olie næsten ikke mere end en bærevæske til additivpakkerne.

Hvorfor er der så igen og igen diskussioner om, hvilken syntetisk olie der er den bedste?

Oliver Kuhn: Det er et levn fra fortiden. Da de første HC-olier kom frem for 30 år siden, var kvalitetsforskellen i forhold til PAO-olier endnu større. Men det er længe siden. I dag ville ingen ekspert føre en sådan diskussion.