Motorbike Kølertætner

SKU: P003138
Dispersion til tætning af utætheder i kølevæskekredsløbssystemer. Hårfine revner og små lækager bliver pålideligt tætnet.  Kan anvendes til forebyggende sikring imod en reparation og kølesystemet. Faststofdispersionen er homogent iblandet mediet. Læs mere
  • forsegler permanent og pålideligt revner i hårgrænsen og små lækager
  • velegnet til aluminiumkølere
  • ingen skadelige bivirkninger
  • kompatibel med alle gængse kølevæskeforædlere og frostbeskyttelsesmidler
  • H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
  • EUH208 Indeholder Blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan udløse allergisk reaktion.
  • EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Dispersion til tætning af utætheder i kølevæskekredsløbssystemer. Hårfine revner og små lækager bliver pålideligt tætnet.  Kan anvendes til forebyggende sikring imod en reparation og kølesystemet. Faststofdispersionen er homogent iblandet mediet.
Til tætning af små lækager i kølevæskesystemer med og uden kølevæskefilter. Også egnet til aluminiums- og kunststofkølere. Dåsens indhold er tilstrækkeligt til 5 liter kølevand.

Application

Dåsens indhold er tilstrækkeligt til 5 liter kølevand.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Dåse metal
Container contents: 125 ml
Language line: D-GB-E
PU: 6
Pallet unit: 2256

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din anmeldelse Din anmeldelse
Giv en vurdering
Behøver forbedring Anderledes end forventet Okay godt Meget godt
Vær sød at skrive dit navn
(Valgfri)
(Valgfri)
Angiv en VAILD -e -mail
Angiv et resumé
Angiv en beskrivelse af vurderingen
Dette er et obligatorisk felt.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er vigtig for os!

Vær pioner, og bedøm produktet, så andre kan drage fordel af din erfaring, og vi hele tiden kan optimere os!
Fru Jensen 12.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Fru Jensen 12.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt vores eksperter nu. Find den rigtige kontaktperson i dit område.
Private kunder
Find passende forhandlere i dit område. Hurtig og nem med vores forsyningskildesøgning.