Motorbike Kølerrens

SKU: P003136

Koncentrat til rensning af kølekredsløb. Aflejringer i køle-/varmesystemet danner barrierer for varmeudvekslingen og blokerer termostatventiler og reguleringsmekanismer. Ved for høje motortemperaturer arbejder motoren uøkonomisk, med høj slitage og høj skadesrisiko. Fjerner olie- og kalkholdige aflejringer og sørger for optimal motortempera ...

Læs mere
  • fjerner olie- og fedtagtig forurening
  • kemisk kalkomdannelse
  • frostsikker
  • neutral ved kontakt med gummi og plast
  • neutraliserer syrer
  • Vis mere
ghs05
    Fare
  • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH208 Indeholder Blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan udløse allergisk reaktion.
Koncentrat til rensning af kølekredsløb. Aflejringer i køle-/varmesystemet danner barrierer for varmeudvekslingen og blokerer termostatventiler og reguleringsmekanismer. Ved for høje motortemperaturer arbejder motoren uøkonomisk, med høj slitage og høj skadesrisiko. Fjerner olie- og kalkholdige aflejringer og sørger for optimal motortemperatur og driftssikkerhed. Indeholder ingen aggressive syrer og alkalier.
Egnet til alle kølevæskekredsløb. Kan blandes med alle gængse kølevæskeforædlere og frostbeskyttelsesmidler. 150 ml rækker til 5 liter kølevand.

Application

150 ml rækker til 5 liter kølevand.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Dåse metal
Container contents: 150 ml
Language line: D-GB-E
PU: 6
Pallet unit: 2112

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Produktinformationen für Verbraucher Mehr Informationen

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din anmeldelse Din anmeldelse
Giv en vurdering
Behøver forbedring Anderledes end forventet Okay godt Meget godt
Vær sød at skrive dit navn
(Valgfri)
(Valgfri)
Angiv en VAILD -e -mail
Angiv et resumé
Angiv en beskrivelse af vurderingen
Dette er et obligatorisk felt.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er vigtig for os!

Vær pioner, og bedøm produktet, så andre kan drage fordel af din erfaring, og vi hele tiden kan optimere os!
Fru Jensen 24.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Fru Jensen 24.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt vores eksperter nu. Find den rigtige kontaktperson i dit område.
Private kunder
Find passende forhandlere i dit område. Hurtig og nem med vores forsyningskildesøgning.