MoS2 Rustløsner

SKU: P000519
Universal brugbar rustløsner med effektiv smørende effekt!
Rustløsner tilsat MoS2. Opløser rust, smører og langtidsbeskytter. Gode indtrængningsevner.
Læs mere
 • lav friktionskoefficient
 • god vandbestandighed
 • god korrosionsbeskyttelse
 • rustopløsende
 • snavsfjernende
 • Vis mere
ghs02
ghs02
  Fare
 • H222 Yderst brandfarlig aerosol.
 • H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Universal brugbar rustløsner med effektiv smørende effekt!
Rustløsner tilsat MoS2. Opløser rust, smører og langtidsbeskytter. Gode indtrængningsevner.
Til opløsning af rust på bolte, møtrikker og skruer. Velegnet til universal smøring og beskyttelse af alle udvendige led og komponenter. Ligeledes som problemløser til knirke- og pibelyde fra f. eks. undervogn.

Application

Sprøjt boltene eller møtrikkerne, der skal løsnes, godt ind, og lad midlet, som det er normalt med rustfjernere og afhængigt af korrosionsmængden, virke et stykke tid, før du løsner dem. I ekstreme tilfælde skal du gentage processen.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Dåse drivgas
Container contents: 300 ml
Language line: D-GB-I-E-P
PU: 12
Pallet unit: 1512
Container type: Dåse drivgas
Container contents: 600 ml
Language line: GB-DK-FIN-N-S
PU: 12
Pallet unit: 720

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Produktinformationen für Verbraucher Mehr Informationen

Images and documents

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Produktinformationen für Verbraucher Mehr Informationen

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din anmeldelse Din anmeldelse
Giv en vurdering
Behøver forbedring Anderledes end forventet Okay godt Meget godt
Vær sød at skrive dit navn
(Valgfri)
(Valgfri)
Angiv en VAILD -e -mail
Angiv et resumé
Angiv en beskrivelse af vurderingen
Dette er et obligatorisk felt.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er vigtig for os!

Vær pioner, og bedøm produktet, så andre kan drage fordel af din erfaring, og vi hele tiden kan optimere os!
Fru Jensen 21.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Fru Jensen 21.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt vores eksperter nu. Find den rigtige kontaktperson i dit område.
Private kunder
Find passende forhandlere i dit område. Hurtig og nem med vores forsyningskildesøgning.