Marine Multispray

SKU: P003615
Særligt beskyttelses- og plejeprodukt til marinesektoren. Sørger for vedvarende gnidningsløshed af bevægelige dele, beskytter mod korrosion og oxidering. Fortrænger fugt og beskytter hele bådens elektriske system. Løsner fastrustede skruer og reducerer knirken. Neutral overfor kunststoffer, lakker, metaller og træ. Læs mere
 • god korrosionsbeskyttelse
 • fremragende hav- og saltvandsbestandighed
 • løsner fastsiddende og rustne dele
 • neutral over for plast, lakker, metaller og træ
 • optimal krybeevne
 • Vis mere
ghs02 ghs07 ghs09
  Fare
 • H222 Yderst brandfarlig aerosol.
 • H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • EUH208 Indeholder Di-iso-octylaminomethyl-tolutriazol, Reaktionsprodukter af 2,5-dimercapto-1,3,4-thiadiazol, natriumsalt, med 1-octanthiol og hydrogenperoxid, Benzolsulfonsyre, di-C10-14-alkylderivater, calciumsalte, Benzen, mono-C10-14-alkylderivater, bundfraktioner, intermediærfraktion, sulfoneret, natriumsalte. Kan udløse allergisk reaktion.
Særligt beskyttelses- og plejeprodukt til marinesektoren. Sørger for vedvarende gnidningsløshed af bevægelige dele, beskytter mod korrosion og oxidering. Fortrænger fugt og beskytter hele bådens elektriske system. Løsner fastrustede skruer og reducerer knirken. Neutral overfor kunststoffer, lakker, metaller og træ.
Alsidigt brugbar multi-funktionsspray. Til alle vedligeholdelses- og servicearbejder.

Application

Spray på det område, der skal behandles, og lad det virke.
Tech tip
• optimalt til nøjagtig sprøjtning • sprøjtning på store flader med sammenfoldet sprøjterøret • sprøjter også vendt på hovedet • holdes bekvemt i hånden
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Dåse drivgas
Container contents: 400 ml
Language line: GB-DK/N-FIN-S-RUS
PU: 6
Pallet unit: 1116

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Produktinformationen für Verbraucher Mehr Informationen

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din anmeldelse Din anmeldelse
Giv en vurdering
Behøver forbedring Anderledes end forventet Okay godt Meget godt
Vær sød at skrive dit navn
(Valgfri)
(Valgfri)
Angiv en VAILD -e -mail
Angiv et resumé
Angiv en beskrivelse af vurderingen
Dette er et obligatorisk felt.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er vigtig for os!

Vær pioner, og bedøm produktet, så andre kan drage fordel af din erfaring, og vi hele tiden kan optimere os!
Fru Jensen 21.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Fru Jensen 21.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt vores eksperter nu. Find den rigtige kontaktperson i dit område.
Private kunder
Find passende forhandlere i dit område. Hurtig og nem med vores forsyningskildesøgning.