LM 145 Smøremiddelblanding

SKU: P000589
Blødt, ekstremt vedhæftende smøremiddel til åbent kørende drivelementer. Den godt tørrende film er særligt egnet til åbne drivanordninger, som udsættes for støv, vand eller vejrlig. Læs mere
 • ekstremt trykbestandig
 • god vandbestandighed
 • god korrosionsbeskyttelse
 • fremragende vedhæftning
 • fremragende smøreevne
 • Vis mere
ghs02 ghs07
  Fare
 • H222 Yderst brandfarlig aerosol.
 • H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Blødt, ekstremt vedhæftende smøremiddel til åbent kørende drivelementer. Den godt tørrende film er særligt egnet til åbne drivanordninger, som udsættes for støv, vand eller vejrlig.
Til alle smøresteder, der udsættes direkte for omgivelsesbetingelserne. Til smøring af tandhjul, drejekranse, gevindspindler, kæder, stålwirer, glidebaner og lejer. Inden for områderne landbrugs- og byggemaskiner, kran- og transportanlæg, skibsfarts- og transportvirksomheder.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Dåse drivgas
Container contents: 300 ml
Language line: D
PU: 12
Pallet unit: 1008

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din anmeldelse Din anmeldelse
Giv en vurdering
Behøver forbedring Anderledes end forventet Okay godt Meget godt
Vær sød at skrive dit navn
(Valgfri)
(Valgfri)
Angiv en VAILD -e -mail
Angiv et resumé
Angiv en beskrivelse af vurderingen
Dette er et obligatorisk felt.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er vigtig for os!

Vær pioner, og bedøm produktet, så andre kan drage fordel af din erfaring, og vi hele tiden kan optimere os!
Fru Jensen 16.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Fru Jensen 16.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt vores eksperter nu. Find den rigtige kontaktperson i dit område.
Private kunder
Find passende forhandlere i dit område. Hurtig og nem med vores forsyningskildesøgning.