Køler tætner

SKU: P000198

Små utætheder, der skyldes stenslag, porøse loddesteder eller små revner i kølesystemer for vandkølede motorer er ikke lette at finde (man kan kun konstatere den faldende kølevæskestand). Denne dispersion tætner lækager af denne art straks og fuldstændig og sikrer brændkammeret mod skader pga. kølemiddelindtrængen.

Læs mere
  • forsegler permanent og pålideligt revner i hårgrænsen og små lækager
  • velegnet til aluminiumkølere
  • til brug til forebyggelse
  • ingen negative bivirkninger på vandpumpe og varmekredsløb
  • kompatibel med alle gængse kølevæskeforædlere og frostbeskyttelsesmidler
  • H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
  • EUH208 Indeholder Blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan udløse allergisk reaktion.
  • EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Små utætheder, der skyldes stenslag, porøse loddesteder eller små revner i kølesystemer for vandkølede motorer er ikke lette at finde (man kan kun konstatere den faldende kølevæskestand). Denne dispersion tætner lækager af denne art straks og fuldstændig og sikrer brændkammeret mod skader pga. kølemiddelindtrængen.

Til alle kølevands- og varmesystemer med og uden vandfilter. Også egnet til aluminiums- og kunststofkølere. Indholdet er tilstrækkeligt til op til 10 l brændstof (dosering 1:66). Kan blandes med alle gængse kølevæskeforædlere og frostbeskyttelsesmidler. Kan også anvendes forebyggende.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Dåse metal
Container contents: 150 ml
Language line: GB-GR-I
PU: 20
Pallet unit: 2520
Container type: Dåse metal
Container contents: 150 ml
Language line: D-F-NL
PU: 6
Pallet unit: 2256

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Images and documents

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din anmeldelse Din anmeldelse
Giv en vurdering
Behøver forbedring Anderledes end forventet Okay godt Meget godt
Vær sød at skrive dit navn
(Valgfri)
(Valgfri)
Angiv en VAILD -e -mail
Angiv et resumé
Angiv en beskrivelse af vurderingen
Dette er et obligatorisk felt.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er vigtig for os!

Vær pioner, og bedøm produktet, så andre kan drage fordel af din erfaring, og vi hele tiden kan optimere os!
Fru Jensen 24.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Fru Jensen 24.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt vores eksperter nu. Find den rigtige kontaktperson i dit område.
Private kunder
Find passende forhandlere i dit område. Hurtig og nem med vores forsyningskildesøgning.