Keramisk Rustløsner „kuldechok”

SKU: P000521
Rustfjerner, der effektivt adskiller dele, der er rustet sammen, takket være det ekstremt gennemtrængningsevne samt de keramiske partiklers smøreeffekt. Virkningen af kulde, der krymper de metaldele, der skal løsnes, understøtter og fremskynder dette yderligere. Læs mere
 • lav friktionskoefficient
 • god vandudskillelse
 • god korrosionsbeskyttelse
 • neutral overfor plast, lakker og metaller
 • rustopløsende
 • Vis mere
ghs02 ghs07
  Fare
 • H222 Yderst brandfarlig aerosol.
 • H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • EUH208 Indeholder Methylsalicylat. Kan udløse allergisk reaktion.
Rustfjerner, der effektivt adskiller dele, der er rustet sammen, takket være det ekstremt gennemtrængningsevne samt de keramiske partiklers smøreeffekt. Virkningen af kulde, der krymper de metaldele, der skal løsnes, understøtter og fremskynder dette yderligere.
Til løsning af metalkomponenter som skruer, bolte og andre bevægelige del, der er rustet fast og korroderet.

Application

Sprøjt skruerne eller møtrikkerne, der skal løsnes, godt, og lad midlet virke et stykke tid, afhængigt af korrosionsdannelsen, som det er normalt med rustfjernere, før du løsner dem. I ekstreme tilfælde skal du gentage processen.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Dåse drivgas
Container contents: 300 ml
Language line: GB-DK-FIN-N-S
PU: 6
Pallet unit: 1368

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Produktinformationen für Verbraucher Mehr Informationen

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din anmeldelse Din anmeldelse
Giv en vurdering
Behøver forbedring Anderledes end forventet Okay godt Meget godt
Vær sød at skrive dit navn
(Valgfri)
(Valgfri)
Angiv en VAILD -e -mail
Angiv et resumé
Angiv en beskrivelse af vurderingen
Dette er et obligatorisk felt.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er vigtig for os!

Vær pioner, og bedøm produktet, så andre kan drage fordel af din erfaring, og vi hele tiden kan optimere os!
Fru Jensen 26.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Fru Jensen 26.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt vores eksperter nu. Find den rigtige kontaktperson i dit område.
Private kunder
Find passende forhandlere i dit område. Hurtig og nem med vores forsyningskildesøgning.