Inoxidations-Spray

SKU: P003680
Hurtigtørrende svejsepunktsforsegling ved beskyttelsesgas- og punktsvejsearbejder. På grund af den høje slagfasthed opnås en langtidsbeskyttelse. Mellem karosseriplader virker produktet som korrosionsbeskyttelse. Gode fyldningsegenskaber og fortræffelig dækevne. Læs mere
 • fremragende vejrbestandighed
 • god vedhæftning
 • god dækkeevne
 • langsigtet korrosionsbeskyttelse
 • kan males over vådt i vådt
ghs02 ghs07
  Fare
 • H222 Yderst brandfarlig aerosol.
 • H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Produktet reguleres af forordning (EU) 2019/1148: Alle mistænkelige transaktioner og væsentlige bortkomster og tyverier bør indberettes til det relevante nationale kontaktpunkt. Se her.

Hurtigtørrende svejsepunktsforsegling ved beskyttelsesgas- og punktsvejsearbejder. På grund af den høje slagfasthed opnås en langtidsbeskyttelse. Mellem karosseriplader virker produktet som korrosionsbeskyttelse. Gode fyldningsegenskaber og fortræffelig dækevne.
Til svejsepunktsforsegling hos køretøjsproducenter, ved istandsættelse efter biluheld, hos bilindustrien, svejseindustrien og låseindustrien.

Application

Fjern grundigt rust, støv og fedt fra de dele, der skal behandles. Slib eventuelt underlaget. Ryst dåsen grundigt i 2 minutter. Påfør flere tynde lag i et mønster på kryds og tværs. Tørretiden mellem lagene er ca. 5 minutter. Sprøjt stigrøret og sprøjtehovedet frit ved at vende dåsen på hovedet efter brug, indtil der kun kommer drivgas ud.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Dåse drivgas
Container contents: 400 ml
Language line: D-GB-I
PU: 6
Pallet unit: 1044

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din anmeldelse Din anmeldelse
Giv en vurdering
Behøver forbedring Anderledes end forventet Okay godt Meget godt
Vær sød at skrive dit navn
(Valgfri)
(Valgfri)
Angiv en VAILD -e -mail
Angiv et resumé
Angiv en beskrivelse af vurderingen
Dette er et obligatorisk felt.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er vigtig for os!

Vær pioner, og bedøm produktet, så andre kan drage fordel af din erfaring, og vi hele tiden kan optimere os!
Fru Jensen 23.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Fru Jensen 23.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt vores eksperter nu. Find den rigtige kontaktperson i dit område.
Private kunder
Find passende forhandlere i dit område. Hurtig og nem med vores forsyningskildesøgning.