GUNTEC Lyddæmperrens

SKU: P005119
Vandig special-tensidopløsning til hurtig, grundig opløsning og neutralisering af hårdnakkede forbrændingsrester i lyddæmpere. Muliggør med sin selvstændige virkemåde enkel og komplet rengøring af lyddæmpere, der ikke kan skilles ad, samt af højtydende kullyddæmpere. Læs mere
  • nem at bruge
  • ikke-metallisk korrosiv
  • frigiver uafhængigt røgaflejringer i lyddæmperen
  • meget effektiv, hurtigt virkende, vandbaseret rengøringsopløsning
ghs07
    Advarsel
  • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • EUH208 Indeholder Appelsinekstrakt, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk reaktion.
Vandig special-tensidopløsning til hurtig, grundig opløsning og neutralisering af hårdnakkede forbrændingsrester i lyddæmpere. Muliggør med sin selvstændige virkemåde enkel og komplet rengøring af lyddæmpere, der ikke kan skilles ad, samt af højtydende kullyddæmpere.
Til rengøring af lyddæmpere med røgaflejringer. Også egnet til ultralydsbad.

Application

Lyddæmpere, der kan skilles ad: Anbring lyddæmperen i lyddæmperrens. Ved normal tilsmudsning opløses resterne i lyddæmperen efter ca. 2 timer. Bagefter kan den rengøres let mekanisk med en blød børste og vand.

Lyddæmpere, der ikke kan skilles ad: Luk lyddæmperen i den ene side, og fyld den med rensemiddel. Ved normal tilsmudsning tømmes lyddæmperen halvt efter 2 timer, lukkes forsvarligt i begge sider, rystes kraftigt og tømmes helt.

Skyl lyddæmperen omhyggeligt med vand efter rengøring, tør og konserver den med GUNTEC våbenplejeolie eller GUNTEC våbenplejespray. Ved meget kraftig tilsmudsning kan rensemidlets indvirkningstid forlænges til op til 24 timer.

Til optimale rengøringsresultater anbefaler vi brug af et ultralydsbad.

SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Flaske plast
Container contents: 500 ml
Language line: GB-DK-FIN-N-S
PU: 6
Pallet unit: 1296

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Produktinformationen für Verbraucher Mehr Informationen

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din anmeldelse Din anmeldelse
Giv en vurdering
Behøver forbedring Anderledes end forventet Okay godt Meget godt
Vær sød at skrive dit navn
(Valgfri)
(Valgfri)
Angiv en VAILD -e -mail
Angiv et resumé
Angiv en beskrivelse af vurderingen
Dette er et obligatorisk felt.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er vigtig for os!

Vær pioner, og bedøm produktet, så andre kan drage fordel af din erfaring, og vi hele tiden kan optimere os!
Fru Jensen 15.07.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Fru Jensen 15.07.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt vores eksperter nu. Find den rigtige kontaktperson i dit område.
Private kunder
Find passende forhandlere i dit område. Hurtig og nem med vores forsyningskildesøgning.