Fuel Protect Diesel

SKU: P005202
Askefri additivkombination, som kan sprede vand i tanken og således muliggøre dets fjernelse. Forebygger dannelsen af emulsioner af vand og brændstof. Beslytter forurenede brændstofsystemer effektivt mod korrosion, mindsker dannelsen af aflejringer i brændstofsystemer og forbedrer smøringen af højtrykspumpen. Læs mere
 • god smøreevne
 • holder brændstofsystemet rent
 • fremragende korrosionsbeskyttelse
 • forhindrer slamdannelse
 • spreder vand i brændstoffet
 • Vis mere
ghs02 ghs07 ghs08
  Fare
 • H225 Meget brandfarlig væske og damp.
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Askefri additivkombination, som kan sprede vand i tanken og således muliggøre dets fjernelse. Forebygger dannelsen af emulsioner af vand og brændstof. Beslytter forurenede brændstofsystemer effektivt mod korrosion, mindsker dannelsen af aflejringer i brændstofsystemer og forbedrer smøringen af højtrykspumpen.
Velegnet til alle dieselmotorer, især ved brug af brændstof, der er let kontamineret med vand. Forhindrer korrosion i brændstofsystemet og forebygger således driftsforstyrrelser.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Dåse metal
Container contents: 300 ml
Language line: GB-GR-I
PU: 20
Pallet unit: 1120

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din anmeldelse Din anmeldelse
Giv en vurdering
Behøver forbedring Anderledes end forventet Okay godt Meget godt
Vær sød at skrive dit navn
(Valgfri)
(Valgfri)
Angiv en VAILD -e -mail
Angiv et resumé
Angiv en beskrivelse af vurderingen
Dette er et obligatorisk felt.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er vigtig for os!

Vær pioner, og bedøm produktet, så andre kan drage fordel af din erfaring, og vi hele tiden kan optimere os!
Fru Jensen 29.02.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Fru Jensen 29.02.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt vores eksperter nu. Find den rigtige kontaktperson i dit område.
Private kunder
Find passende forhandlere i dit område. Hurtig og nem med vores forsyningskildesøgning.