Dørlåsepleje

SKU: P000515
Dørlåseplejen er blevet udviklet specielt til smøring og pleje af monterede låsecylindre og tændingslåse. Brugen af denne plejespray gør bevægelige dele permanent letløbende og fjerner isen fra frosne låse. Læs mere
 • varig korrosionsbeskyttelse
 • fremragende afisningseffekt
 • fremragende smøreevne
 • neutral over for plast, gummi og lakker
 • reducerer friktion og slitage
ghs02 ghs07
  Fare
 • H222 Yderst brandfarlig aerosol.
 • H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Dørlåseplejen er blevet udviklet specielt til smøring og pleje af monterede låsecylindre og tændingslåse. Brugen af denne plejespray gør bevægelige dele permanent letløbende og fjerner isen fra frosne låse.
Til smøring, pleje og afisning af dørlåse, dørhængsler og mekaniske sidespejle.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Dåse drivgas
Container contents: 50 ml
Language line: D
PU: 24
Pallet unit: 4536

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din anmeldelse Din anmeldelse
Giv en vurdering
Behøver forbedring Anderledes end forventet Okay godt Meget godt
Vær sød at skrive dit navn
(Valgfri)
(Valgfri)
Angiv en VAILD -e -mail
Angiv et resumé
Angiv en beskrivelse af vurderingen
Dette er et obligatorisk felt.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er vigtig for os!

Vær pioner, og bedøm produktet, så andre kan drage fordel af din erfaring, og vi hele tiden kan optimere os!
Fru Jensen 13.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Fru Jensen 13.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt vores eksperter nu. Find den rigtige kontaktperson i dit område.
Private kunder
Find passende forhandlere i dit område. Hurtig og nem med vores forsyningskildesøgning.