Diesel Additiv

SKU: P003630

Forhindrer dannelsen af sod og aflejringer i hele indsprøjtningssystemet, såsom indsprøjtningspumpen og indsprøjtningsventilerne samt forbrændingskammeret. Ved regelmæssig brug opretholdes motorens ydeevne, og risikoen for reparationer og dermed forbundne reparationsomkostninger reduceres betydeligt.

Læs mere
ghs08 ghs09
    Fare
  • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Forhindrer dannelsen af sod og aflejringer i hele indsprøjtningssystemet, såsom indsprøjtningspumpen og indsprøjtningsventilerne samt forbrændingskammeret. Ved regelmæssig brug opretholdes motorens ydeevne, og risikoen for reparationer og dermed forbundne reparationsomkostninger reduceres betydeligt.

Egnet for alle dieselindsprøjningssystemer. Egnet til diesel-katalysatorer og diesel-partikelfiltre. Anvendelse anbefales ved hver tankning!

Application

Iblandes ved hver påfyldning i henhold til brændstoffet. 10 ml fra doseringsflasken er tilstrækkelig til 10 l brændstof. Blandingen sker af sig selv.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Doseringsflaske plast
Container contents: 250 ml
Language line: DK/N-S-FIN
PU: 12
Pallet unit: 1728

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din anmeldelse Din anmeldelse
Giv en vurdering
Behøver forbedring Anderledes end forventet Okay godt Meget godt
Vær sød at skrive dit navn
(Valgfri)
(Valgfri)
Angiv en VAILD -e -mail
Angiv et resumé
Angiv en beskrivelse af vurderingen
Dette er et obligatorisk felt.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er vigtig for os!

Vær pioner, og bedøm produktet, så andre kan drage fordel af din erfaring, og vi hele tiden kan optimere os!
Fru Jensen 14.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Fru Jensen 14.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt vores eksperter nu. Find den rigtige kontaktperson i dit område.
Private kunder
Find passende forhandlere i dit område. Hurtig og nem med vores forsyningskildesøgning.