• 22/05/2018

Nytt apparat til rengjøring av motor

LOQUI MOLY med nyutvikling til verksteder: JetClean Tronic II
Mai 2018 – Forbrenningsmotorer har et grunnleggende problem: Avgasser og drivstoffrester forurenser drivstoff- og inntakssystemet. Ytelsen synker, forbruket øker og avgassverdiene blir dårligere. Med JetClean Tronic II fra den tyske tilsetningsspesialisten LIQUI MOLY kan verksteder nå gi motorer og drivstoffsystemer en grundig rens. „Motoren kan igjen puste fritt, og med en slik tjeneste kan verkstedet også øke omsetningen“, sier David Kaiser, leder for forskning og utvikling hos LIQUI MOLY.

Så snart en motor går, dannes det forbrenningsrester som fester seg i injeksjonsdysene. Dermed blir det vanskeligere for drivstoffet å forstøve slik det skal. Redusert ytelse, økt forbruk og enda mer forbrenningsrester er resultatet. Også inntakssystemet lider. Det dannes smuss både som følge av eksosresirkulering og vevhusventilasjon. Slike avleiringer er svært problematiske, fordi moderne motorer er mye mer følsomme for forurensning enn eldre. I verste fall kan det føre til motorskader.

Disse avleiringene kan fjernes raskt og grundig med JetClean Tronic II. Enheten kobles til injeksjons- eller inntakssystemet som pumper inn spesielt utviklede rengjøringsadditiver. „Det sikrer en konsentrert og effektiv fjerning av avleiringer“, i følge David Kaiser. Det finnes fire additiver til JetClean Tronic II: henholdsvis til innsprøytnings- og inntakssystemet til både bensin- og dieselmotorer. For å unngå forveksling, har bensinadditiver fått tilsatt blå farge. Dermed er det nok å kaste et blikk i de to tankene til JetClean Tronic II for å fastslå om innholdet må skiftes ut, eller om man bare kan fylle på før neste gangs bruk.

Renseprosessen overvåkes av apparatet. I mellomtiden kan mekanikeren gjøre annet arbeid og likevel være sikker på at ingenting kan gå galt, samt at drivstoffsystemet ikke trenger omfattende lufting i etterkant. For å oppnå det samme resultatet på en annen måte, må man fjerne komponentene og rense dem for hånd - et mye mer komplisert og kostbart prosjekt.

JetClean Tronic II kobles til bilens batteri. Fordi det ikke er nødvendig med ekstern strømforsyning, kan enheten også brukes mobilt, for eksempel for å håndtere en komplett kjøretøyflåte hos kunden. Apparatet er ikke bare egnet for biler, men også for kommersielle kjøretøyer, anleggsmaskiner, motorsykler og båter. Etter rengjøring får motoren tilbake til sin opprinnelige ytelse, noe som øker levetiden til injeksjonssystemet og reduserer risikoen for motorproblemer.

Verkstedet kan tilby rengjøringen som en separat tjeneste og som forebyggende vedlikehold inkludert i den årlige servicen. Begge deler bidrar til at man ligger et skritt foran konkurrentene. Og spesielt på biler som kjører mye, merker kunden en tydelig forskjell med en gang. Avhengig av antall gjennomførte rengjøringsoperasjoner, er JetClean Tronic II amortisert etter få uker.

På det tyske hjemmemarkedet er LIQUI MOLY en ubestridt markedsleder innen tilsetningsstoffer. I 2005 lanserte selskapet forgjengeren, JetClean Tronic, og har siden solgt rundt 1000 enheter over hele verden. Den nye JetClean Tronic II er produsert i Tyskland og skal videreføre suksesshistorien. Omstillingen fra den gamle enheten til etterfølgeren er enkel, fordi de eksisterende adapterene fortsatt kan brukes. „Vi har utviklet JetClean Tronic II helt fra bunnen av. Konstruksjonen tar utgangspunkt i den 13 år gamle forgjengeren og vår erfaringen med den", sa David Kaiser. "Den er bedre, mer kompakt, mer robust og mer mobil."