• 11/08/2021

LIQUI MOLY kjemper seg til suksess

Olje- og additivspesialisten vokste med 23 prosent i løpet av det første halvåret. Den høye omsetningen i juli markerer starten på andre halvår.

LIQUI MOLY ser tilbake på et meget godt første halvår: Den tyske eksperten på olje- og tilsetningsstoffer økte omsetningen til 355 millioner euro, en økning på hele 23 prosent i forhold til året før. "Vi går styrket ut av pandemien fordi vi ikke bare la inn årene, men valgte å stå på", sier daglig leder Ernst Prost. 


Allerede i mars ble det satt rekord med den høyeste månedsomsetningen i selskapets historie, men dette ble senere slått av juni da selskapet landet på knappe 66 millioner euro. Juli startet andre halvår med 70 millioner euro. Den positive økningen på 23 prosent etter 6 måneder skyldes ikke et pandemibasert svakt halvår i 2020. Tvert imot: Sammenlignet med første halvår i 2019 ligger veksten på 38 %. Og det er ikke bare omsetningen som øker: Fra januar til juli ble det ansatt 53 nye medarbeidere. Ernst Prost ser suksessen som et resultat av gjennomtenkte valg: "Kompromissløs kvalitet på alle våre produkter. Kompromissløs service til alle våre kunder. Kompromissløs investering i våre 4M: mennesker, markeder, maskiner og merkevare."
LIQUI MOLY profiterer også på at motoroljer blir stadig mer avanserte, og at de blir stadig mer krevende å produsere. Ikke alle oljeprodusenter er i stand til å følge den teknologiske utviklingen. LIQUI MOLY investerer derimot kontinuerlig i forskning, produksjon og logistikk – også i vanskelige tider. "Det å la være å investere under pandemien kan sammenlignes med en bonde som selger såkornet sitt i stedet for å så det på jordet", sier Ernst Prost. "Kortsiktige fordeler kan lett føre til at man sager av den greina man sitter på."

Selv om LIQUI MOLY kom seg godt gjennom pandemien, står selskapet overfor store utfordringer hver dag, noe som også vises tydelig på inntjeningen. I første halvår lå inntjeningen på 8,2 millioner euro, noe som er betydelig høyere enn i den sammenlignbare perioden i 2020 (€ 3,6 millioner), men merkbart under de foregående årene. «Det skyldes ikke bare at mange råstoffer blir stadig dyrere», påpeker Ernst Prost. "Flere er knapt tilgjengelige." Pandemien har også ført til at luftfarten har blitt kraftig redusert. Dermed har også behovet for kerosin blitt kraftig redusert. Og siden raffineriene som vanligvis produserer kerosin ikke bare kan omstille seg til produksjon av fyringsolje eller andre ting, valgte de å legge ned hele produksjonen. Det merker også motoroljeprodusenter som LIQUI MOLY, fordi det blir mangel på de ingrediensene vi bruker i produktene våre. Og når det igjen produseres motorolje, kan det ta tid før varene kommer ut til kundene. Mangelen på containerplasser på fraktskip er også stor. "Pandemien tok knekken på et godt fungerende leveringssystem som hadde blitt utviklet over mange år", sier Ernst Prost. Og juli kan vise til en inntjening på 2,2 millioner euro, noe som ligger merkbart over månedene før, og dette gjør at man kan se optimistisk også på andre halvår. "Likevel må vi  helt klart leve med konsekvensene av pandemien resten av året," sier direktøren. "Vi regner med en total kostnadsøkning på 27 millioner euro. Men vi ser ingen grunn til å klage på at skjebnen stikker kjepper i hjulene for oss. Vi bretter opp ermene og arbeider som aldri før."