• 16/12/2020

LIQUI MOLY donerer varer til en verdi av flere millioner euro

Mer enn 20 000 gratis pakker med olje, additiver og vedlikeholdsprodukter til redningstjenester og brannvesen

Donasjonskampanjen til LIQUI MOLY, med gratis produkter til redningstjeneste, brannvesen og førstelinjehjelpen, var en stor suksess. Siden starten i april har interessen vært enorm. Åtte måneder og langt over 20 000 pakker senere er budsjettet på en million euro oppbrukt. „Pågangen og takknemligheten har vært overveldende", oppsummerer administrerende direktør Ernst Prost.

Med en ramme på en million euro, startet donasjonen i begynnelsen av april. Målsetningen: Bidra til at alle mottakere skulle kunne konsentrere seg fullt og helt om kampen mot koronaviruset. Med de gratis produktene kunne LIQUI MOLY bidra til å redusere belastningen for brannvesen, sykehus, redningstjenester, utdeling av mat, mobile omsorgstjenester og mange andre frivillige organisasjoner, slik at de kunne bruke pengene på annet nødvendig utstyr. Det er ikke bare desinfeksjonsmidler og munnbind som er viktige i denne krevende tiden. „Vi har bidratt med det vi kan best: olje, additiver og andre bilrelaterte pleieprodukter", sier administrerende direktør hos LIQUI MOLY, Ernst Prost. Funksjonaliteten til innsatskjøretøyene er helt avgjørende. „Redningstjenester og brannvesen har ingen mulighet til å rykke ut uten motorolje. Derfor er våre produkter, selv om de ikke synes så godt, viktige for at helsevesenet skal kunne fungere", understreker han.

Brannvesen, redningstjenester og hjelpeorganisasjoner fra hele verden meldte sin interesse. Derfor var donasjonene ikke begrenset til Tyskland. Selskapet startet et tilsvarende program for det internasjonale markedet. „Våre produktdonasjoner var like ettertraktede som nudler og toalettpapir i butikkene under pandemien", smiler Ernst Prost. I alt kom det inn nesten 15 000 henvendelser til hovedkontoret i Ulm, noe som resulterte i 13 000 oppdrag og mer enn 22 000 pakker. Den store etterspørselen gjorde at det opprinnelige beløpet ikke strakk til, og derfor ble hjelpeprogrammet økt til totalt fem millioner euro bare i Tyskland. Også denne summen ble brukt opp til siste krone og til og med betydelig overskredet. Til slutt lå summen på utrolige 5,5 millioner euro. Ikke medregnet: kostnader til bestilling, frakt og global levering av varer rundt om i hele verden. „Selvfølgelig har vi også betalt for dette. Det viktigste har vært å bidra", sier administrerende direktør hos LIQUI MOLY. For denne donasjonen var aldri ment å skulle gi oss skattelette.

Det var det å ta sosialt ansvar som var det viktigste. „Det er mange mennesker som står på fra morgen til kveld å forhindre at koronakrisen ikke blir enda verre. For disse hjelperne i første rekke er donasjonen vår svært viktig", sier Ernst Prost. Den økonomiske situasjonen for alle redningstjenester og organisasjoner er anspent, og hver utgifter de kan spare er en enorm hjelp som kommer hele samfunnet til gode. Koronakrisen viser også på hvilke tjenester og produkter samfunnet er helt avhengige av og hvor mye som er knyttet sammen uten at man normalt merker det. „Produktene våre er systemrelevante", understreker administrerende direktør hos LIQUI MOLY.

I krisetider må alle trå til. Hos LIQUI MOLY stilte vi oss spørsmål om hva vi kunne gjøre for å bidra til samfunnets beste. „Dette flotte bidraget ble resultatet", avslutter Ernst Prost.

Tobias Gerstlauer
Leiter Öffentlichkeitsarbeit D/A/CH
Telefon:
+49 731 1420-890
Faks:
+49 731 1420-82
E-postadresse:
tobias.​gerstlauer@​liqui-​moly.de