• 06/06/2019
  • Unternehmen

Full rulle hos LIQUI MOLY

I løpet av første halvår ansatte den tyske smøremiddelspesialisten 67 nye medarbeidere.

Juni 2019 – Produktene fra LIQUI MOLY sørger for at motorer og andre maskiner går som smurt. Det gjør det også hos bedriften selv. I løpet av første halvår har den tyske eksperten på olje og additiver tatt inn 67 nye medarbeidere – 19 av dem i mai og juni. De nyeste ansettelsene er i firmasentralen, oljefabrikken, datterselskapet i Portugal og salgsavdelingen i Nederland.

11 av de 19 stillingene er ved firmasentralen i Ulm. I oljefabrikken i Saarland har det blitt ansatt seks nye medarbeidere. To kollegaer har fått jobb hos LIQUI MOLY Iberia. Datterselskapet med ansvar for Den iberiske halvøy, har hovedkontor i Portugal. Også salgsavdelingen i Nederland har fått to nye selgere. Dermed har smøremiddeleksperten nå 890 medarbeidere. I første halvår av 2019 ble det gjort til sammen 67 nyansettelser. Det tilsvarer en vekst på åtte prosent.

I underkant av 390 medarbeidere jobber hos LIQUI MOLY i Ulm. LIQUI MOLY Iberia har 15 medarbeidere. Datterselskapene i Sør-Afrika og USA har begge 31. I det nystiftede italienske datterselskapet er det seks medarbeidere.

LIQUI MOLY la nylig frem årsregnskapet for 2018, og har som mål å fortsette vekstkurven. «For å klare dette, er vi avhengig av godt skolerte folk. Det er da logisk å øke det som jeg mener er nøkkeltallet i enhver bedrift – nemlig tallet på medarbeidere», sier daglig leder Ernst Prost.

Medarbeiderstaben har blitt og blir utvidet på så godt som alle områder: personaladministrasjon, forskning og utvikling, salgskontorer i inn- og utland, produksjon, logistikk og regnskap. «Krumtappen i virksomheten er salg. Det er salgskraften til bedriften som avgjør omsetningen, fortjenesten og det økonomiske sluttresultatet.» I forbindelse med eksport er det viktig å ha egne selgere i landet som kan styre hva som skjer. I tråd med denne filosofien ble teamet for Den iberiske halvøy styrket med to tekniske selgere. Også salgsavdelingen i Nederland fikk to nye kollegaer.

I tillegg ble det ansatt nye selgere til hjemmemarkedet. «Alle foretak er utsatt for risiko. Og denne forsøker man selvsagt alltid å minimere», påpeker Ernst Prost. For LIQUI MOLY er diversifisering et viktig stikkord. Foretaket har for eksempel et sortiment med svært bred appell. «Bare for å gi et eksempel, så selger vi ikke produkter bare til personbiler, men også til andre kjøretøygrupper», forklarer daglig leder. Derfor har man også spesielle salgsteam, innbefattet ett for nyttekjøretøy. Dette teamet blir i øyeblikket utvidet.

Til tross for dieselskandalen i bilbransjen står de tyskproduserte produktene fortsatt høyt i kurs både i Tyskland og i resten av verden. Som Ernst Prost påpeker: «Det gir oss et enormt fortrinn som mer enn veier opp for de høyere produksjons- og personalkostnadene vi har i forhold til andre land. Premium-produkter og sosial dumping passer ikke sammen. Vi trenger topp skolerte medarbeidere.» For å få og holde på disse, må vi tilby en tilsvarende lønn. «I tillegg er trivsel viktig.» De mange medarbeiderne som har jobbet hos LIQUI MOLY i flere tiår, vitner om at foretaket har lyktes med å skape et godt arbeidsmiljø. «Ideelt sett jobber også partnerne eller sågar barna deres her. For meg er det et familieforetak i ordets rette forstand», betoner sjefen for LIQUI MOLY.

Han er dessuten svært opptatt av det sosiale ansvaret som entreprenører og bedrifter har. «Vi nærmer oss raskt 900 medarbeidere», sier en fornøyd Ernst Prost og legger til: «Disse arbeidsplassene betyr ekstra skatte- og avgiftsinntekter for kommunene, og en sikker og godt betalt jobb for arbeidstakerne.»

De gode driftsresultatene gjør det dessuten mulig for bedriften og direktørene å bidra til samfunnet – for eksempel gjennom de tre stiftelsene som Ernst Prost har grunnlagt. «Å tjene og ha penger gir kun mening når de kan brukes til noe meningsfullt.»