Liquimate 7700 Mini Rapid-patron

SKU: P001446
Hurtigherdende 2K-PUR-strukturlimstoff, kan slipes. Bearbeidingstid ca. 60 sek. Learn More
 • høy styrke
 • knapt noe materielltap
 • enkel behandling
 • stivner raskt
 • kan overlakkeres
 • Vis mer
ghs07
  Advarsel
 • H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
 • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • H332 Farlig ved innånding.
 • H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
 • EUH204 Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon.
Hurtigherdende 2K-PUR-strukturlimstoff, kan slipes. Bearbeidingstid ca. 60 sek.
Fremragende egnet til istandsetting eller liming av alle plastdeler som vanligvis brukes i kjøretøyindistrien, husholdning, hobby og hage (termoplast, duroplast).
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Patron plast
Container contents: 50 ml
Language line: D
PU: 4
Pallet unit: 1980

produktinformasjon

Sikkerhetsdatablad

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din vurdering Din vurdering
Vennligst oppgi en vurdering
Trenger forbedring Annerledes enn forventet Ok God Veldig bra
Vennligst skriv inn navnet ditt
(Optional)
(Optional)
Vennligst oppgi en Vaild -e -post
Vennligst oppgi et sammendrag
Vennligst oppgi en beskrivelse for vurderingen
This is a required field.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er viktig for oss!

Sett i gang nybrottsarbeid og vurder produktet, slik at andre kan dra nytte av din erfaring og vi alltid kan forbedre oss!
Kari Nordmann 16.07.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Kari Nordmann 16.07.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt våre eksperter nå. Finn den rette kontaktpersonen i ditt område.
Private kunder
Finn passende forhandlere i ditt område. Rask og enkelt med vårt leveringskilde -søk.