Liquimate 7700 Mini Rapid patroon

Item nr.: P001446
Schuurbare, snel hard wordende 2K-PUR structuurlijm. Verwerkingstijd ca. 60 sec. Learn More
 • hoge treksterkte
 • nauwelijks materiaalverlies
 • licht te verwerken
 • snelhardend
 • kan worden gelakt
 • Laat meer zien
Leveringsbronnen
MSRP As low as
Incl. VAT
ghs07 ghs08
  Gevaar
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H332 Schadelijk bij inademing.
 • H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
 • H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
 • H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inademing. (ademhalingssysteem)
 • EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schuurbare, snel hard wordende 2K-PUR structuurlijm. Verwerkingstijd ca. 60 sec.
Uitstekend geschikt voor het repareren of lijmen van alle kunststofdelen (thermoplasten, duroplasten) die vaak gebruikt worden in voertuigbouw, huishouding, hobby en tuin.

sollicitatie

1. Maak de te behandelende onderdelen grondig schoon met water en vervolgens drogen.
2. Bij beschadigingen met scheurvorming moeten aan de uiteinden telkens gaten in de grootte van 4 - 5 mm worden geboord.
3. Als het een gelakte component is, moet de lak en de primer aan beide zijden ca. 3 cm rondom de beschadigde plek worden verwijderd. Bij niet-gelakte delen moet het lijmvlak met schuurpapier (80 - 120 korrel) ruw worden gemaakt.
4. Om bij scheurbeschadigingen voldoende lijm in de te behandelende reparatieplek te brengen, dient van buitenaf met een mes een V-groef te worden gesneden.
5. Het te behandelende oppervlak kan met de lijm gerepareerd resp. gelijmd worden. Eerst wordt de achterkant en dan de voorkant van het lijmoppervlak bewerkt.

6. Na ongeveer 15 - 30 minuten kunnen de gerepareerde resp. gelijmde componenten bijv. door slijpen, boren of draadsnijden verder worden bewerkt.

Aanwijzing: Onbeschermde lijmresten kunnen met reiniger en verdunner (art. nr. 6130) worden verwijderd. Uitgeharde resten kunnen alleen mechanisch worden verwijderd. Bij de verwerking handschoenen dragen!

Item nr.
Informations
Vormtype
Nederzetting
Taallijn
VPE
Pallet -eenheid
Vormtype: Patroon kunststof
Nederzetting: 50 ml
Taallijn: D
VPE: 4
Pallet -eenheid: 1980

Productinformatie

Veiligheidsinformatiebladen

Afbeeldingen en afbeeldingen

Motoroliën - Made in Germany

BestBrandLogos
Je recensie Je recensie
Voer uw naam in
(Optional)
(Optional)
Geef een vaild -e -mail op
Geef een samenvatting
Geef een beschrijving op voor de beoordeling

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Jan Modaal 07.10.2022
Integer aliquam sollictudin tortor, ac pretium risus rutrum at. Curabitur nec iaculis lectus, vitae blandit tellus.
Jan Modaal 07.10.2022
Integer aliquam sollictudin tortor, ac pretium risus rutrum at. Curabitur nec iaculis lectus, vitae blandit tellus.
Zakelijke klanten
Neem nu contact op met onze experts. Zoek de juiste contactpersoon in uw omgeving.
Particuliere klanten
Zoek geschikte dealers in uw omgeving. Snel en gemakkelijk met onze zoekopdrachten van de aanbod.