Blyerstatning

SKU: P000040
Smører og beskytter ventilseteringer på kjøretøyer som opprinnelig trengte blyholdig drivstoff. Reduserer slitasjen på sylinderhodet og får dermed en optimal kompresjon. Forhindrer motorskader og øker driftssikkerheten. Learn More
 • enkel i bruk
 • inneholder ingen metallorganiske forbindelser
 • høy lønnsomhet
 • ingen skadelig effekt på katalysatorer
 • renser blandingsforberedelsen så vel som inntaksventiler og brennkammeret
 • Vis mer
ghs05 ghs08
  Fare
 • H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
 • H318 Gir alvorlig øyeskade.
 • EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
ghs05 ghs08
Smører og beskytter ventilseteringer på kjøretøyer som opprinnelig trengte blyholdig drivstoff. Reduserer slitasjen på sylinderhodet og får dermed en optimal kompresjon. Forhindrer motorskader og øker driftssikkerheten.
For eldre bensinmotorer som ifølge produsentens angivelser opprinnelig måtte ha blyholdig bensin. Til forebyggende bruk. Testet med turbo og katalysator. Til direkte tilsetning i drivstofftanken. En 25 ml påfylling med doseringsbeholderen er tilstrekkelig for 25 l drivstoff. Til kontinuerlig bruk ved hver tankfylling.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Dispenser flaske plast
Container contents: 250 ml
Language line: DK/N-S-FIN
PU: 12
Pallet unit: 1728
Container type: Svart plate tønne
Container contents: 50 l
Language line: D-GB
PU: 1
Pallet unit: 6

produktinformasjon

Sikkerhetsdatablad

Bilder og grafikk

produktinformasjon

Sikkerhetsdatablad

Bilder og grafikk

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din vurdering Din vurdering
Vennligst skriv inn navnet ditt
(Optional)
(Optional)
Vennligst oppgi en Vaild -e -post
Vennligst oppgi et sammendrag
Vennligst oppgi en beskrivelse for vurderingen

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er viktig for oss!

Sett i gang nybrottsarbeid og vurder produktet, slik at andre kan dra nytte av din erfaring og vi alltid kan forbedre oss!
Kari Nordmann 05.10.2022
Integer aliquam sollictudin tortor, ac pretium risus rutrum at. Curabitur nec iaculis lectus, vitae blandit tellus.
Kari Nordmann 05.10.2022
Integer aliquam sollictudin tortor, ac pretium risus rutrum at. Curabitur nec iaculis lectus, vitae blandit tellus.
Forretningskunder
Kontakt våre eksperter nå. Finn den rette kontaktpersonen i ditt område.
Private kunder
Finn passende forhandlere i ditt område. Rask og enkelt med vårt leveringskilde -søk.