E10 additiver

SKU: P004742

Moderne askefritt drivstoffadditiv til forbedring av forbrenningen og raskere akselerasjon i dellastområdet. Spesielt utviklet for å kompensere for effekttap gjennom E10-drivstoff. Forbedrer akselerasjonsegenskapene og gir motoren en ekstra rolig gange. Beskytter drivstoffet ved økt vanninnhold. Kompatibel med alle bensin- og additivkvaliteter.

Learn More
 • inneholder ingen metallorganiske forbindelser
 • fremragende korrosjonsbeskyttelse
 • Kat-testet
 • renser drivstoffsystemet
 • forbedrer akselerasjonen
 • Vis mer
ghs05 ghs08
  Fare
 • H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
 • H318 Gir alvorlig øyeskade.
 • H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 • EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
 • EUH208 Inneholder Maleinsyreanhydrid. Kan gi en allergisk reaksjon.

Moderne askefritt drivstoffadditiv til forbedring av forbrenningen og raskere akselerasjon i dellastområdet. Spesielt utviklet for å kompensere for effekttap gjennom E10-drivstoff. Forbedrer akselerasjonsegenskapene og gir motoren en ekstra rolig gange. Beskytter drivstoffet ved økt vanninnhold. Kompatibel med alle bensin- og additivkvaliteter.

Tilsetningsmiddel til drivstoffet for alle 4- og 2-takts bensinmotorer, spesielt for bilmotorer. Også egnet for tohjulinger.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Kan plater
Container contents: 150 ml
Language line: DK-S
PU: 6
Pallet unit: 1536

produktinformasjon

Sikkerhetsdatablad

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din vurdering Din vurdering
Vennligst oppgi en vurdering
Trenger forbedring Annerledes enn forventet Ok God Veldig bra
Vennligst skriv inn navnet ditt
(Optional)
(Optional)
Vennligst oppgi en Vaild -e -post
Vennligst oppgi et sammendrag
Vennligst oppgi en beskrivelse for vurderingen
This is a required field.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er viktig for oss!

Sett i gang nybrottsarbeid og vurder produktet, slik at andre kan dra nytte av din erfaring og vi alltid kan forbedre oss!
Kari Nordmann 21.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Kari Nordmann 21.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt våre eksperter nå. Finn den rette kontaktpersonen i ditt område.
Private kunder
Finn passende forhandlere i ditt område. Rask og enkelt med vårt leveringskilde -søk.