Bilvasksjampo

SKU: P001085

For den grundige bilvasken. Skåner lakken og gir strålende glans. Bilvasksjampo med vaskeaktive substanser fjerner støv samt olje- og fettholdig smuss. Biologisk nedbrytbar.

Learn More
 • skaper en veldig god glanseffekt
 • fremragende rive-åpne effekt
 • høy vaske- og rengjøringsvirkning
 • egnet for polykarbonat
ghs07
  Advarsel
 • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • EUH208 Inneholder Dipenten, Citral, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan gi en allergisk reaksjon.
ghs07
  Advarsel

  H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

  H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

  H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

For den grundige bilvasken. Skåner lakken og gir strålende glans. Bilvasksjampo med vaskeaktive substanser fjerner støv samt olje- og fettholdig smuss. Biologisk nedbrytbar.

Til grundig og skånsom rengjøring av lakkoverflater.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Flaske plast
Container contents: 1 l
Language line: D-GB-I-E-P
PU: 6
Pallet unit: 510
Container type: Beholder plast
Container contents: 20 l
Language line: D
PU: 1
Pallet unit: 24

produktinformasjon

Sikkerhetsdatablad

Product information for consumers More information

Images and documents

produktinformasjon

Sikkerhetsdatablad

Product information for consumers More information

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din vurdering Din vurdering
Vennligst oppgi en vurdering
Trenger forbedring Annerledes enn forventet Ok God Veldig bra
Vennligst skriv inn navnet ditt
(Optional)
(Optional)
Vennligst oppgi en Vaild -e -post
Vennligst oppgi et sammendrag
Vennligst oppgi en beskrivelse for vurderingen
This is a required field.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er viktig for oss!

Sett i gang nybrottsarbeid og vurder produktet, slik at andre kan dra nytte av din erfaring og vi alltid kan forbedre oss!
Kari Nordmann 21.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Kari Nordmann 21.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt våre eksperter nå. Finn den rette kontaktpersonen i ditt område.
Private kunder
Finn passende forhandlere i ditt område. Rask og enkelt med vårt leveringskilde -søk.