Benzin Additiv

SKU: P003631

Forhindrer at det danner seg forkoksinger og avleiringer i hele blandingstilberedningssystemet, som eksempelvis i innsprøytningsventilene, innsugningsventilene eller andre komponenter innen drivstoffanlegget. Ved regelmessig bruk opprettholdes motoreffekten og risikoen for reparasjoner, og reparasjonskostnadene disse fører med seg reduseres vesen ...

Learn More
ghs08
    Fare
  • H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
  • H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  • EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Forhindrer at det danner seg forkoksinger og avleiringer i hele blandingstilberedningssystemet, som eksempelvis i innsprøytningsventilene, innsugningsventilene eller andre komponenter innen drivstoffanlegget. Ved regelmessig bruk opprettholdes motoreffekten og risikoen for reparasjoner, og reparasjonskostnadene disse fører med seg reduseres vesentlig.

Egnet for alle bensin-injeksjonssystemer. Kat-testet. Det anbefales å bruke midlet hver gang det tankes drivstoff!

Application

Blandes i ved hver opptanking avhengig av drivstoffet som brukes. 10 ml fra doseringsflasken er tilstrekkelig for 10 l drivstoff. Blanding finner sted av seg selv.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Dispenser flaske plast
Container contents: 250 ml
Language line: DK/N-S-FIN
PU: 12
Pallet unit: 1728

produktinformasjon

Sikkerhetsdatablad

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din vurdering Din vurdering
Vennligst oppgi en vurdering
Trenger forbedring Annerledes enn forventet Ok God Veldig bra
Vennligst skriv inn navnet ditt
(Optional)
(Optional)
Vennligst oppgi en Vaild -e -post
Vennligst oppgi et sammendrag
Vennligst oppgi en beskrivelse for vurderingen
This is a required field.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er viktig for oss!

Sett i gang nybrottsarbeid og vurder produktet, slik at andre kan dra nytte av din erfaring og vi alltid kan forbedre oss!
Kari Nordmann 21.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Kari Nordmann 21.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt våre eksperter nå. Finn den rette kontaktpersonen i ditt område.
Private kunder
Finn passende forhandlere i ditt område. Rask og enkelt med vårt leveringskilde -søk.