Benzin Additiv

SKU: P003631

Estää karstan ja kertymien muodostumista koko seoksenvalmistusjärjestelmään, esim. ruiskutusventtiileihin, imuventtiileihin tai polttoainejärjestelmän muihin rakenneosiin. Säännöllinen käyttö säilyttää moottorin tehon ja vähentää merkittävästi korjaustarvetta ja siihen liittyviä kustannuksia.

Lisätietoja
ghs08
    Vaara
  • H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
  • H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
  • EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Estää karstan ja kertymien muodostumista koko seoksenvalmistusjärjestelmään, esim. ruiskutusventtiileihin, imuventtiileihin tai polttoainejärjestelmän muihin rakenneosiin. Säännöllinen käyttö säilyttää moottorin tehon ja vähentää merkittävästi korjaustarvetta ja siihen liittyviä kustannuksia.

Soveltuu kaikkiin bensiinin ruiskutusjärjestelmiin. Katalysaattoritestattu. Suositellaan lisättäväksi jokaisen tankkauksen yhteydessä!

Application

Lisätään jokaisen tankkauksen yhteydessä polttoaineeseen. Kymmenen litran polttoainemäärään riittää 10 ml lisäainetta annostuspullosta. Sekoittaminen tapahtuu itsestään.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Annostelupullo, muovia
Container contents: 250 ml
Language line: DK/N-S-FIN
PU: 12
Pallet unit: 1728

Tuotetiedot

Turvallisuustiedot

Images and documents

Moottoriöljyt - Made in Germany

BestBrandLogos
Arvostelusi Arvostelusi
Anna luokitus
Tarvitsee parannusta Erilainen odotettua Hyvä Hyvä Oikein hyvä
Kirjoita nimesi
(Valinnainen)
(Valinnainen)
Anna Vaild -sähköposti
Anna yhteenveto
Anna kuvaus luokituksesta
Tämä on pakollinen kenttä.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Mielipiteesi on meille tärkeä!

Ole edelläkävijä ja arvioi tuote, jotta muut voivat hyötyä kokemuksistasi ja me voimme optimoida toimintaamme!
Maija Meikäläinen 21.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Maija Meikäläinen 21.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Yritysasiakkaat
Ota yhteyttä asiantuntijoihimme nyt. Etsi oikea yhteyshenkilö alueeltasi.
Yksityiset asiakkaat
Löydä alueeltasi sopivia jälleenmyyjiä. Nopea ja helppo toimituslähdehaussa.