Antibakterie-dieseltilsetning

SKU: P004770

Høyeffektivt biocid med et bredt virkningsspektrum mot bakterier, gjær og muggsopp. Ypperlig egnet til forebyggende bruk på dieselkjøretøyer som står stille i lang tid om gangen eller som brukes lite, f.eks. anleggsmaskiner, nyttekjøretøyer, bobiler, personbiler, lagertanker osv. samt til desinfisering av tanksystemer som allerede er angrepet. Bio ...

Learn More
 • desinfiserer infiserte tanksystemer
 • reduserer forurensende utslipp
 • virker forebyggende mot bakterieangrep
 • holder injektorene rene
 • forbedrer smøreegenskapene
 • Vis mer
ghs05 ghs07 ghs08 ghs09
  Fare
 • H302 Farlig ved svelging.
 • H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
 • H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
 • H318 Gir alvorlig øyeskade.
 • H332 Farlig ved innånding.
 • H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
 • H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 • EUH044 Eksplosjonsfarlig ved oppvarming i lukket rom.
 • EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
ghs05 ghs07 ghs08 ghs09
  Fare
 • H302 Farlig ved svelging.
 • H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
 • H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
 • H318 Gir alvorlig øyeskade.
 • H332 Farlig ved innånding.
 • H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
 • H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 • EUH044 Eksplosjonsfarlig ved oppvarming i lukket rom.
 • EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
ghs05 ghs07 ghs08 ghs09
  Fare
 • H302 Farlig ved svelging.
 • H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
 • H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
 • H318 Gir alvorlig øyeskade.
 • H332 Farlig ved innånding.
 • H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
 • H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 • EUH044 Eksplosjonsfarlig ved oppvarming i lukket rom.
 • EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
ghs05 ghs07 ghs08 ghs09
  Fare
 • H302 Farlig ved svelging.
 • H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
 • H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
 • H318 Gir alvorlig øyeskade.
 • H332 Farlig ved innånding.
 • H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
 • H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 • EUH044 Eksplosjonsfarlig ved oppvarming i lukket rom.
 • EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
ghs05 ghs07 ghs08 ghs09
  Fare
 • H302 Farlig ved svelging.
 • H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
 • H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
 • H318 Gir alvorlig øyeskade.
 • H332 Farlig ved innånding.
 • H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
 • H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 • EUH044 Eksplosjonsfarlig ved oppvarming i lukket rom.
 • EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Høyeffektivt biocid med et bredt virkningsspektrum mot bakterier, gjær og muggsopp. Ypperlig egnet til forebyggende bruk på dieselkjøretøyer som står stille i lang tid om gangen eller som brukes lite, f.eks. anleggsmaskiner, nyttekjøretøyer, bobiler, personbiler, lagertanker osv. samt til desinfisering av tanksystemer som allerede er angrepet. Biocidprodukter må brukes forsiktig. Før bruk må du alltid lese etiketten og produktinformasjonen.
Egnet for alle dieselmotorer med og uten dieselpartikkelfilter – forebyggende eller som problembehandling. Turbo-testet. Til direkte tilsetning i drivstofftanken. Fullstendig kompatibel med all konvensjonell diesel og biodiesel. Til forebyggende bruk er en fylling av doseringsbeholderen 25 ml (integrert i korken) for 25 l drivstoff (dosering 1 : 1 000) og til problemrelatert bruk for 5 l drivstoff (dosering 1 : 200) tilstrekkelig
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Kan plater
Container contents: 125 ml
Language line: I-GR
PU: 12
Pallet unit: 1620
Container type: Kan plater
Container contents: 1 l
Language line: GB-DK-FIN-N-S
PU: 6
Pallet unit: 630
Container type: Svart plate tønne
Container contents: 60 l
Language line: D-GB
PU: 1
Pallet unit: 6
Container type: Beholder plast
Container contents: 5 l
Language line: D-GB-E
PU: 1
Pallet unit: 84
Container type: Kan plater
Container contents: 125 ml
Language line: D
PU: 6
Pallet unit: 1536

produktinformasjon

Sikkerhetsdatablad

Product information for consumers More information

Images and documents

produktinformasjon

Sikkerhetsdatablad

Product information for consumers More information

Images and documents

produktinformasjon

Sikkerhetsdatablad

Product information for consumers More information

Images and documents

produktinformasjon

Sikkerhetsdatablad

Product information for consumers More information

Images and documents

produktinformasjon

Sikkerhetsdatablad

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din vurdering Din vurdering
Vennligst oppgi en vurdering
Trenger forbedring Annerledes enn forventet Ok God Veldig bra
Vennligst skriv inn navnet ditt
(Optional)
(Optional)
Vennligst oppgi en Vaild -e -post
Vennligst oppgi et sammendrag
Vennligst oppgi en beskrivelse for vurderingen
This is a required field.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er viktig for oss!

Sett i gang nybrottsarbeid og vurder produktet, slik at andre kan dra nytte av din erfaring og vi alltid kan forbedre oss!
Kari Nordmann 28.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Kari Nordmann 28.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt våre eksperter nå. Finn den rette kontaktpersonen i ditt område.
Private kunder
Finn passende forhandlere i ditt område. Rask og enkelt med vårt leveringskilde -søk.