Active Primer

SKU: P001458
Løsemiddelholdig, fysikalsk og kjemisk tørkende svart primer som sikrer adhesjon mellom glass/keramikk og rutelimet og i tillegg tjener som UV-beskyttelse. Learn More
 • fremskyndet heftoppbygging
 • oppfyller kravene til originalutrustning
 • ekstremt høy UV-bestandighet
 • god korrosjonsbeskyttelse
 • vedheftsfremmende for glass og keramiske silketrykk
 • Vis mer
ghs02 ghs07
  Fare
 • H225 Meget brannfarlig væske og damp.
 • H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
 • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
 • EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
 • EUH204 Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon.
ghs02 ghs07
  Fare
 • H225 Meget brannfarlig væske og damp.
 • H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
 • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
 • EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
 • EUH204 Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon.
ghs02 ghs07
  Fare
 • H225 Meget brannfarlig væske og damp.
 • H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
 • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
 • EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
 • EUH204 Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon.
Løsemiddelholdig, fysikalsk og kjemisk tørkende svart primer som sikrer adhesjon mellom glass/keramikk og rutelimet og i tillegg tjener som UV-beskyttelse.
Til grunning for glass, keramikkrammer og lakker, og som PU-aktivator for rester av PUR-rundsnorer, tidligere PUR-belegg (PAAS) og omliggende RIM-sprøytinger (f.eks. PVC, PUR).
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Flaske aluminium
Container contents: 100 ml
Language line: D-F-I
PU: 12
Pallet unit: 2088
Container type: Flaske aluminium
Container contents: 30 ml
Language line: D-F
PU: 12
Pallet unit: 2592
Container type: Stick aluminium
Container contents: 10 ml
Language line: D
PU: 12
Pallet unit: 8400

produktinformasjon

Sikkerhetsdatablad

Images and documents

produktinformasjon

Sikkerhetsdatablad

Images and documents

produktinformasjon

Sikkerhetsdatablad

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din vurdering Din vurdering
Vennligst oppgi en vurdering
Trenger forbedring Annerledes enn forventet Ok God Veldig bra
Vennligst skriv inn navnet ditt
(Optional)
(Optional)
Vennligst oppgi en Vaild -e -post
Vennligst oppgi et sammendrag
Vennligst oppgi en beskrivelse for vurderingen
This is a required field.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er viktig for oss!

Sett i gang nybrottsarbeid og vurder produktet, slik at andre kan dra nytte av din erfaring og vi alltid kan forbedre oss!
Kari Nordmann 22.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Kari Nordmann 22.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt våre eksperter nå. Finn den rette kontaktpersonen i ditt område.
Private kunder
Finn passende forhandlere i ditt område. Rask og enkelt med vårt leveringskilde -søk.