Επαγγελματικά οχήματα / δομικά μηχανήματα

Πραγματική μείωση κόστους

Τα πρόσθετα και τα υψηλής ποιότητας λιπαντικά μας μειώνουν την κατανάλωση, περιορίζουν τη φθορά και αυξάνουν την ασφάλεια λειτουργίας του στόλου οχημάτων.

Επαγγελματικά οχήματα / δομικά μηχανήματα

Πραγματική μείωση κόστους

Τα πρόσθετα και τα υψηλής ποιότητας λιπαντικά μας μειώνουν την κατανάλωση, περιορίζουν τη φθορά και αυξάνουν την ασφάλεια λειτουργίας του στόλου οχημάτων.