Radiatortetter

SKU: P000198

Små lekkasjer pga. steinslag, porøse loddepunkter eller hårriss i kjølesystemet til vannkjølte motorer er vanskelig å lokalisere (man ser kun at nivået i kjølevannet synker). Denne dispersjonen tetter slike lekkasjer umiddelbart og fullstendig og sikrer forbrenningskammeret mot skader pga. at det trenger inn kjølemiddel.

Learn More
  • tetter permanent og pålitelig hårtynne sprekker og små lekkasjer
  • egnet for kjølere av aluminium
  • for forebyggende bruk
  • ingen negative bivirkninger på vannpumpe og varmekrets
  • kompatibel med alle vanlige kjølevannforedlere og frostvæsker
  • H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
  • EUH208 Inneholder Blanding av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1). Kan gi en allergisk reaksjon.
  • EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

Små lekkasjer pga. steinslag, porøse loddepunkter eller hårriss i kjølesystemet til vannkjølte motorer er vanskelig å lokalisere (man ser kun at nivået i kjølevannet synker). Denne dispersjonen tetter slike lekkasjer umiddelbart og fullstendig og sikrer forbrenningskammeret mot skader pga. at det trenger inn kjølemiddel.

For alle kjølevann- og varmesystemer med og uten vannfilter. Også egnet for radiatorer av aluminium og plast. Innhold tilstrekkelig for opptil 10 l kjølevæske (dosering 1:66). Kompatibel med alle vanlige kjølevannforedlere og frostvæsker. Kan også anvendes forebyggende.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Kan plater
Container contents: 150 ml
Language line: GB-GR-I
PU: 20
Pallet unit: 2520
Container type: Kan plater
Container contents: 150 ml
Language line: D-F-NL
PU: 6
Pallet unit: 2256

produktinformasjon

Sikkerhetsdatablad

Images and documents

produktinformasjon

Sikkerhetsdatablad

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din vurdering Din vurdering
Vennligst oppgi en vurdering
Trenger forbedring Annerledes enn forventet Ok God Veldig bra
Vennligst skriv inn navnet ditt
(Optional)
(Optional)
Vennligst oppgi en Vaild -e -post
Vennligst oppgi et sammendrag
Vennligst oppgi en beskrivelse for vurderingen
This is a required field.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er viktig for oss!

Sett i gang nybrottsarbeid og vurder produktet, slik at andre kan dra nytte av din erfaring og vi alltid kan forbedre oss!
Kari Nordmann 22.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Kari Nordmann 22.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt våre eksperter nå. Finn den rette kontaktpersonen i ditt område.
Private kunder
Finn passende forhandlere i ditt område. Rask og enkelt med vårt leveringskilde -søk.