Pro-Line Radiatortetningsmiddel K

SKU: P000195
Små lekkasjer pga. steinsprut, porøse loddepunkter eller hårriss i kjølesystemet er vanskelige å lokalisere, og man ser det kun ved at nivået i kjølevannet synker. Denne dispersjonen tetter slike lekkasjer fullstendig med en gang og sikrer forbrenningskammeret mot skader pga. at det trenger inn kjølemiddel. Learn More
  • tetter permanent og pålitelig hårtynne sprekker og små lekkasjer
  • egnet for kjølere av aluminium
  • for forebyggende bruk
  • ingen negative bivirkninger på vannpumpe og varmekrets
  • kompatibel med alle vanlige kjølevannforedlere og frostvæsker
  • H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering ved svelging. (nyrer)
  • EUH208 Inneholder Blanding av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1). Kan gi en allergisk reaksjon.
  • EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.
Små lekkasjer pga. steinsprut, porøse loddepunkter eller hårriss i kjølesystemet er vanskelige å lokalisere, og man ser det kun ved at nivået i kjølevannet synker. Denne dispersjonen tetter slike lekkasjer fullstendig med en gang og sikrer forbrenningskammeret mot skader pga. at det trenger inn kjølemiddel.
For alle kjølevann- og varmesystemer med og uten vannfilter. Også for radiatorer av aluminium og plast. 250 ml er tilstrekkelig for inntil 40 l kjølevann. Kompatibel med alle vanlige kjølevannforedlere og frostvæsker. Kan også anvendes forebyggende.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Kan plater
Container contents: 250 ml
Language line: D-GB-I-E-P
PU: 12
Pallet unit: 2304

produktinformasjon

Sikkerhetsdatablad

Bilder og grafikk

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din vurdering Din vurdering
Vennligst skriv inn navnet ditt
(Optional)
(Optional)
Vennligst oppgi en Vaild -e -post
Vennligst oppgi et sammendrag
Vennligst oppgi en beskrivelse for vurderingen

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er viktig for oss!

Sett i gang nybrottsarbeid og vurder produktet, slik at andre kan dra nytte av din erfaring og vi alltid kan forbedre oss!
Kari Nordmann 05.10.2022
Integer aliquam sollictudin tortor, ac pretium risus rutrum at. Curabitur nec iaculis lectus, vitae blandit tellus.
Kari Nordmann 05.10.2022
Integer aliquam sollictudin tortor, ac pretium risus rutrum at. Curabitur nec iaculis lectus, vitae blandit tellus.
Forretningskunder
Kontakt våre eksperter nå. Finn den rette kontaktpersonen i ditt område.
Private kunder
Finn passende forhandlere i ditt område. Rask og enkelt med vårt leveringskilde -søk.