Pro-Line JetClean Bensinsystemrens

SKU: P000084

Høykonsentrert, bruksklar rengjøringsvæske. Fjerner avleiringer på injeksjons- og innsugningsventiler, tennplugger samt i forbrenningskamre og forhindrer at de danner seg på nytt. Forbedrer motorgangen og optimerer avgassverdiene. Fjerner startvanskeligheter, ujevn motorgang, dårlig gassinntak og effekttap. Pleier og beskytter hele drivstoffs ...

Learn More
 • fjerner forkoksing på inntaksventiler og i forbrenningskammeret
 • øker driftssikkerheten
 • nøyaktig dosering
 • sikrer lavere drivstofforbruk
 • høy lønnsomhet
 • Vis mer
ghs02 ghs07 ghs08 ghs09
  Fare
 • H225 Meget brannfarlig væske og damp.
 • H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
 • H315 Irriterer huden.
 • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
 • H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
ghs02 ghs07 ghs08 ghs09
  Fare
 • H225 Meget brannfarlig væske og damp.
 • H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
 • H315 Irriterer huden.
 • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
 • H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
ghs02 ghs07 ghs08 ghs09
  Fare
 • H225 Meget brannfarlig væske og damp.
 • H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
 • H315 Irriterer huden.
 • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
 • H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Høykonsentrert, bruksklar rengjøringsvæske. Fjerner avleiringer på injeksjons- og innsugningsventiler, tennplugger samt i forbrenningskamre og forhindrer at de danner seg på nytt. Forbedrer motorgangen og optimerer avgassverdiene. Fjerner startvanskeligheter, ujevn motorgang, dårlig gassinntak og effekttap. Pleier og beskytter hele drivstoffsystemet mot slitasje, avleiringer og korrosjon. Rene motorer forbruker mindre drivstoff og reduserer utslipp av skadestoffer.

For alle bensinmotorer. Til direkte anvendelse via JetClean-apparater. Forebyggende ved enhver inspeksjon, etter reparasjoner på drivstoffsystemet eller til problembehandling. Testet med turbo og katalysator.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Beholder plast
Container contents: 5 l
Language line: GB-DK-FIN-N-S
PU: 3
Pallet unit: 90
Container type: Kan plater
Container contents: 500 ml
Language line: D-GB-I-E
PU: 6
Pallet unit: 1044
Container type: Kan plater
Container contents: 1 l
Language line: D-GB-I-E-P
PU: 6
Pallet unit: 570

produktinformasjon

Sikkerhetsdatablad

Images and documents

produktinformasjon

Sikkerhetsdatablad

Images and documents

produktinformasjon

Sikkerhetsdatablad

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din vurdering Din vurdering
Vennligst oppgi en vurdering
Trenger forbedring Annerledes enn forventet Ok God Veldig bra
Vennligst skriv inn navnet ditt
(Optional)
(Optional)
Vennligst oppgi en Vaild -e -post
Vennligst oppgi et sammendrag
Vennligst oppgi en beskrivelse for vurderingen
This is a required field.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er viktig for oss!

Sett i gang nybrottsarbeid og vurder produktet, slik at andre kan dra nytte av din erfaring og vi alltid kan forbedre oss!
Kari Nordmann 12.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Kari Nordmann 12.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt våre eksperter nå. Finn den rette kontaktpersonen i ditt område.
Private kunder
Finn passende forhandlere i ditt område. Rask og enkelt med vårt leveringskilde -søk.