Pro-Line Giroljelekkasje-stopp

SKU: P000071
Stopper oljetap ved dryppende gir. Regenererer herdede tetninger av gummi og kunststoff. Ingen miljøforurensende oljeflekker mer. Beskytter koplinger mot å tilgrises av olje, forhindrer utilstrekkelig smøring og girskader pga. for lavt oljenivå. Learn More
  • enkel i bruk
  • kan blandes med alle vanlig tilgjengelige giroljer
  • optimal smøring under ekstreme anvendelsesforhold
  • forhindrer oljeflekker og forurensning
  • forhindrer at koblingene blir oljete
  • H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  • EUH208 Inneholder Reaksjonsprodukter fra bis(4-metylpentan-2-yl)ditiofosforsyre med fosforoksid, propylenoksid og aminer, C12-14-alkyl (forgrenet). Kan gi en allergisk reaksjon.

Stopper oljetap ved dryppende gir. Regenererer herdede tetninger av gummi og kunststoff. Ingen miljøforurensende oljeflekker mer. Beskytter koplinger mot å tilgrises av olje, forhindrer utilstrekkelig smøring og girskader pga. for lavt oljenivå.
For alle manuelle girkasser, tilleggsgirkasse og differensialgir. Må ikke anvendes til helautomatiske gir og gir med kopling som går i oljebad. 500 ml tilstrekkelig for ca. 10 l girolje.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Kan plater
Container contents: 500 ml
Language line: D-GB-I-E-P
PU: 6
Pallet unit: 936

produktinformasjon

Sikkerhetsdatablad

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din vurdering Din vurdering
Vennligst oppgi en vurdering
Trenger forbedring Annerledes enn forventet Ok God Veldig bra
Vennligst skriv inn navnet ditt
(Optional)
(Optional)
Vennligst oppgi en Vaild -e -post
Vennligst oppgi et sammendrag
Vennligst oppgi en beskrivelse for vurderingen
This is a required field.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er viktig for oss!

Sett i gang nybrottsarbeid og vurder produktet, slik at andre kan dra nytte av din erfaring og vi alltid kan forbedre oss!
Kari Nordmann 25.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Kari Nordmann 25.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt våre eksperter nå. Finn den rette kontaktpersonen i ditt område.
Private kunder
Finn passende forhandlere i ditt område. Rask og enkelt med vårt leveringskilde -søk.