• 31/03/2020
  • Unternehmen

Usynlige, men viktige hjelpere under koronakrisen

Motorolje og additiver er systemrelevante, sier Ernst Prost hos LIQUI MOLY

Mars 2020 – Koronakrisen har mange steder innskrenket bevegelsesradiusen for de fleste av oss, og det er betydelig færre biler ute på veiene. Men det betyr likevel ikke at alle biler står: Bønder pløyer og harver fortsatt, lastbiler kjører varer til matvarebutikkene og redningstjenestene er fortsatt ute på veiene. „Det er kun mulig med bruk av motorolje og additiver“, sier Ernst Prost, administrerende direktør hos den tyske oljespesialisten LIQUI MOLY. „Derfor er produktene våre fortsatt viktige, på samme måte som verkstedene.“

For at lastebilene skal kunne frakte matvarer til supermarkedene, trenger de drivstoff. Det er en selvfølge. Men selv i krisetider som dette er det også viktig at man ikke glemmer å etterfylle eller skifte olje. Hvis man kjører med for lite olje eller ikke bytter ofte nok, kan slitasjeskadene blir svært alvorlige. Det reduserer motorens levetid og kan forårsake store skader på motoren. I verste fall kan lastebilen bli stående uten å kunne kjøre videre. Det samme gjelder additiver, som øker motorens ytelse, beskytter mot problemer og øker levetiden.

„Kanskje tenker man ikke så mye på det nå. Men det bør man, for problemet kan komme før man aner det hvis man ikke handler“, ifølge Ernst Prost. „Man klarer seg fint en eller to dager uten mat. Men så blir det langsomt vanskeligere.“

„Motorolje er en usynlig, men viktig hjelper i disse vanskelige tidene. Vi og selskapet vårt står ikke i første rekke i kampen mot pandemien. Der er det andre som kan tilby langt bedre hjelp“, sier Ernst Prost. „Men vi bidrar til at livet kan gå videre.“