• 04/05/2022

To nye produkter til elbiler fra LIQUI MOLY

Komplett sortiment med girolje og kjølevæske til Tesla

LIQUI MOLY har utviklet et kjølemiddel og en spesiell girolje til elbiler. Begge deler er nå tilgjengelige. David Kaiser, leder for forskning og utvikling hos LIQUI MOLY, forsikrer: Dette er bare begynnelsen på det som kommer. Vi holder fast ved vårt løfte og tilbyr produkter som passer til alle kjøretøy over hele verden."

I Europa, USA og også i store deler av Asia blir elbiler stadig vanligere. Selv om antallet biler som bruker fossilt drivstoff kommer til å dominere i mange år fremover, forbereder smøremiddelspesialisten fra Tyskland seg på fremtidens mobilitet. "Det kommer generelt til å være en blanding av ulike biler og motorer. David Kaiser sier: "Alle biler og alle produsenter stiller ulike krav. Forskningen vår sikrer vi at vi kan oppfylle de kravene som stilles med produkter av høyeste kvalitet."

Kvalitet er stikkordet for LIQUI MOLY. Spesielt med tanke på kjølevæsker til elbiler stilles det ekstreme krav. Kjølemiddelet FCF 20 fra LIQUI MOLY, basert på etylenglykol, kombinert med ikke-ioniske tilsetningsstoffer, er elektrisk lite ledende og kombinerer optimal varmeavledning med utmerket materialkompatibilitet og aldringsstabilitet. "Varmeutviklingen i batterier og brenselceller er enorm. Derfor stilles det høye krav til kjølemiddelet. Vår FCF 20 er ikke bare utviklet for å lede bort varme, den gir også langtidsbeskyttelse fra LIQUI MOLY for alle komponenter", sier Kaiser stolt. Optimal varmeavledning er absolutt nødvendig for brenselcellen, ettersom varmemengden som oppstår kan være høyere enn i klassiske, sammenlignbare forbrenningsmotorer. Dette sikrer maksimal levetid for komponentene. Produktet er også egnet til Toyota Mirai, som er en pioner innen brenselcelleteknologi.

Den videre utviklingen rettes mot batteridrevne kjøretøy, noe som er mye mer vanlig på veiene. "Det er en misforståelse at elbiler ikke trenger olje. De krever til og med smøremidler av svært høy kvalitet til girkassen", forteller David Kaiser. Også her har LIQUI MOLY det riktige produktet med tanke på det høye dreiemomentet til sterke elmotorer. Den nye giroljen Top Tec Gear EV 510 oppfyller Teslas strenge produsentkrav. Betegnelsen EV (Electric Vehicle) viser at dette LIQUI MOLY-produktet utelukkende er utviklet for elbiler. Men det er ikke alt. "Vi legger all vår erfaring fra forskning inn i utviklingen av spesielle E-produkter. Dette omfatter for eksempel lavledende kjølevæsker til batterier i elbiler. De vil være i salg i overskuelig fremtid", lover utviklingssjefen.

Generelt egner de fleste produktene fra LIQUI MOLY seg til alle driftsformer, enten bilen har forbrenningsmotor, elektrisk motor eller er en hybrid. Produsentens godkjenninger er avgjørende. "Vi har som mål å tilby løsninger overalt der det kreves spesielle produkter. Helt uavhengig av drivsystemet", sier David Kaiser.

Med de nye produktene utvides selskapets sortimentet, som allerede inneholder rundt 4000 produkter, slik at de også dekker elbiler.

Tobias Gerstlauer
Leiter Öffentlichkeitsarbeit D/A/CH
Telefon:
+49 731 1420-890
Faks:
+49 731 1420-82
E-postadresse:
tobias.​gerstlauer@​liqui-​moly.de