• 15/11/2018

Sett en stopper for effekttap og økende forbruk

Super Diesel Additive fra LIQUI MOLY hjelper motoren tilbake i toppform

November 2018 – Alle forbrenningsmotorer lider samme skjebne: Så snart de går, dannes det forbrenningsrester som fester seg også inni motoren. Dette er starten på en snikende prosess med gradvis effekttap, høyere forbruk og større risiko for havari. Super Diesel Additive fra den tyske eksperten på oljer og additiver, LIQUI MOLY, setter en stopper for denne negative utviklingen og får motoren tilbake til fordums effekt.

«Injektorene er en avgjørende komponent», påpeker David Kaiser, leder for forskning og utvikling hos LIQUI MOLY. Med injektorene blir dieselen sprøytet inn i forbrenningskammeret som en fin tåke. «Hvis det danner seg avleiringer på de ørsmå injektoråpningene, blir ikke drivstoffet lenger like fint forstøvet, og forbrenningen blir dårligere.» Resultat: motoreffekten synker, forbruket øker og avgassverdiene blir dårligere. Fordi det er en snikende prosess, vil den stort sett gå føreren hus forbi.

En annen ting er at injektorene er ømtålige presisjonskomponenter som må tåle et trykk på flere tusen bar og utføre over hundre nøyaktig doserte innsprøytinger per sekund. Forbrenningsrester vil føre til at de tilstoppes og slutter å virke. Injektorer er ikke billige, og hvis monteringen må gjøres på et verksted, blir det fort en svært dyr fornøyelse.

Å tilsette en dose Super Diesel Additive fra LIQUI MOLY i tanken hver 2000 km hjelper deg å unngå en slik kostnadssmell. Virkestoffet løser opp avleiringene på injektorene, og forbedrer dermed innsprøytingen. Dermed får motoren tilbake effekten og forbruksverdiene den hadde opprinnelig. I tillegg til den rengjørende effekten har Super Diesel Additive ytterligere to fordeler: For det første øker det cetantallet, slik at dieselen lettere antennes. For det andre beskytter det hele drivstoffsystemet mot korrosjon og slitasje. De allsidige egenskapene gjør dessuten at Super Diesel Additive beskytter motoren også i tilfeller der drivstoffkvaliteten ikke er så god.

«Rengjøringseffekten blir best når Super Diesel Additive brukes regelmessig», forklarer David Kaiser. «Motoren får da tilbake verdiene den hadde tidligere – både når det gjelder motoreffekt og forbruk. Pluss at man unngår dyre reparasjoner.»

På det tyske hjemmemarkedet er LIQUI MOLY en ubestridt markedsleder innen tilsetningsstoffer.