• 10/03/2016
  • Unternehmen

Rekordresultat for LIQUI MOLY

Den tyske spesialisten på motorolje og tilsetningsstoffer gjør det godt til tross for et svakt russisk marked
Mars 2016 – LIQUI MOLY, den tyske spesialisten på motorolje og tilsetningsstoffer, noterte i fjor en rekordhøy omsetning på 441 millioner euro – 20 millioner mer enn i 2014. Dette til tross for vanskelige rammevilkår på viktige markeder. «Veksten i antall medarbeidere er for meg enda viktigere enn veksten i omsetning», sier Ernst Prost, daglig leder og aksjonær i LIQUI MOLY. Med 35 nyansettelser økte medarbeiderstaben i 2015 til 731, og i løpet av de to første månedene av 2016 har ytterligere 16 medarbeidere kommet til. Den relativt beskjedne omsetningsveksten på fem prosent skyldes delvis at foretaket i enda større grad har gått inn for kvalitativ vekst. «Omsetning som man ikke tjener noe på, er ingen god omsetning», understreker Ernst Prost. En annen viktig årsak er sviktende salg i Russland, LIQUI MOLYs viktigste utenlandsmarked. Den svake rubelen har gjort at prisen på EU-produkter har blitt mer enn 50 % dyrere siden i fjor vår, og den økonomiske krisen i landet demper etterspørselen ytterligere. I tillegg kommer langvarige uroligheter på tidligere sterke markeder som Ukraina. Dette minuset ble imidlertid utlignet gjennom økt salg i andre land. Resultatene for Tyskland og Østerrike er overraskende gode. Til tross for den allerede sterke markedsposisjonen økte omsetningen der med sju prosent. Dermed har LIQUI MOLY nesten doblet den samlede omsetningen siden 2009. «Det er veksttall som ved en oppstart», betoner Ernst Prost. «Og på sett og vis er vi da også en nye aktør i bransjen, i den forstand at vi er raskere og mer fleksible, samtidig som vi i større grad enn konkurrentene våre satser på nærhet til kundene.» Suksessen skyldes også dels at all produksjon foregår i Tyskland. Vekst er imidlertid ikke et mål i seg selv. Som Ernst Prost påpeker: «Det er ikke tallene det handler mest om. Det viktigste er at foretaket har en sunn vekst og kan gi arbeid til enda flere.» Med en egenkapitalkvote på over 70 % – noe som sier mye om LIQUI MOLYs økonomiske helse – er ikke foretaket avhengig av bankene, og har mulighet til å gjøre store investeringer. Moderniserings- og utbyggingsprogrammet for oljefabrikken i Saarlouis er i år inne i siste fase. Ekstra lagringstanker, nye laboratorier og moderniserte produksjonslinjer til en verdi av 13 millioner euro skal da stå ferdig. I 2017 skal ytterligere tanklagre moderniseres, og det er planlagt investeringer på mer enn fem millioner i energiforsyningen. «Dermed er vi godt på vei mot målet om å bli en globalt anerkjent merkevare», sier Ernst Prost. Den rekordlave prisen på råolje har lite å si for prisen på den ferdige motoroljen. Oljen som LIQUI MOLY bearbeider, er ikke råolje fra borehull, men såkalt basisolje fra raffinerier. Prisen på denne avhenger i stor grad av raffinerikapasiteten og etterspørselen. I stedet for prisfall, ser vi hos helsyntetisk basisolje faktisk en tosifret prisøkning. Moderne motorolje består dessuten av en tredel tilsetningsstoffer, og kostnadene for disse stiger kontinuerlig – uavhengig av oljeprisen. Den sterke dollarkursen fordyrer råstoffene ytterligere. Alt dette gjør at prisen på motorolje holder seg ganske stabil. Angående LIQUI MOLY
LIQUI MOLY GmbH fra Ulm i Sør-Tyskland, tilbyr et stort utvalg høykvalitetsprodukter, som motoroljer, tilsetningsstoffer, pleieprodukter til kjøretøy og serviceprodukter. Utvalget omfatter ca. 4.000 produkter.LIQUI MOLY utvikler og tester produktene sine i sine egne laboratorier. Produktene fremstilles kun i Tyskland, og de markedsfører alle produktene sine helt på egen hånd. LIQUI MOLY ble etablert for ca. 50 år siden, og er nå én av de største firmaene i bilbransjen.Produktene selges i Tyskland, i tillegg til 120 andre land.