• 30/10/2017

Nytt fra LIQUI MOLY for Opel, Vauxhall og General Motors

Special Tec DX1 er en spesialolje til de nye bensinbilene fra Opel, Vauxhall og General Motors
Oktober 2017 – Med Special Tec DX1 tilbyr LIQUI MOLY en olje som er spesialtilpasset bensinbiler fra Opel, Vauxhall og General Motors. I tillegg til de vanlige oppgavene til en motorolje – smøre, rense, kjøle, beskytte mot korrosjon – må den løse et spesielt problem. Enkelte mindre, men også noen større høykompresjonsmotorer med direkte injeksjon, har økt risiko for for tidlig lavtartet tenning (LSPI). Bensin-/luftblandingen i forbrenningskammeret antennes av seg selv før tenningsgnisten genereres. Dette kan føre til motorbank og dermed alvorlig motorskade. Det er fortsatt uklart hvorfor dette fenomenet oppstår. Forurensning inne i motoren spiller en rolle sammen med dårlig drivstoffkvalitet. Og man har funnet ut at denne risikoen kan reduseres ved hjelp av en spesiell motorolje. Derfor anbefaler Opel, Vauxhall og General Motors en slik olje til visse modeller. LIQUI MOLY Special Tec DX1 er en slik olje. Den oppfyller Dexos 1 Generation 2-normen fra General Motors. Også andre bilprodusenter som Chrysler, Ford, Kia, Honda, Hyundai, Mazda, Nissan og Toyota krever olje med disse egenskapene til noen av modellene sine. Special Tec DX1 er kun egnet for bestemte bensinmotorer og må ikke brukes i dieselmotorer. En spesiell olje som forebygger tenningsproblemer i noen motorer - dette viser at motoroljer i dag ikke er utskiftbare smøremidler, men høyt spesialiserte, flytende reservedeler som må passe nøyaktig til den respektive motoren.