• 12/07/2018
  • Unternehmen

Ny eksportsjef hos LIQUI MOLY

Salvatore Coniglio ønsker å gjøre bedriften mer internasjonal
Juli 2018 – Den stadig viktigere eksportvirksomheten hos den tyske eksperten på oljer og additiver, LIQUI MOLY, skal nå ledes av Salvatore Coniglio (50). Han var tidligere assisterende eksportsjef. «Vi kommer til å forsterke kursen i retning internasjonalisering», kunngjør han. På hjemmemarkedet Tyskland står LIQUI MOLY allerede så sterkt at vekstmulighetene kun er små. Desto viktigere er eksportvirksomheten, som allerede står for langt over halvparten av omsetningen. «Vi ønsker å overføre den tyske suksessmodellen til andre land», forteller Salvatore Coniglio. Det innebærer blant annet at det i hvert land skal tilbys et størst mulig utvalg av de rundt 4000 produktene i det bilkjemiske sortimentet.  I tillegg skal dagens eksportmarked på over 120 land utvides ytterligere. Salvatore Coniglio kom til LIQUI MOLY i 2001, og var i over ti år assisterende eksportsjef. I den nye stillingen tar han over etter daglig leder Ernst Prost, som har vært fungerende sjef for eksportavdelingen siden 2016. «Salvatore Coniglio kjenner bedriften ut og inn», betoner daglig leder Ernst Prost. «Han er riktig mann til å fortsette LIQUI MOLYs suksesskurs internasjonalt og sikre konkurransedyktighet overfor de langt større oljekonsernene.»