• 04/03/2015
  • Unternehmen

LIQUI MOLY vokser til tross for kriser

Motoroljespesialisten økte omsetningen og skapte 50 nye arbeidsplasser
Mars 2015 - Til tross for kriser på enkelte eksportmarkeder, kunne den tyske motorolje- og tilsetningsstoffspesialisten LIQUI MOLY øke omsetningen ytterligere i siste år. Selskapet vokste med en prosent til 421 millioner euro. «Det viser at vi har loset LIQUI MOLY trygt gjennom alle stormer», sa Ernst Prost, administrerende direktør hos LIQUI MOLY. På hjemmemarkedet i Tyskland har LIQUI MOLY blitt så store at videre vekst der vil bli vanskelig. Derfor stagnerte omsetningen der i fjor. Veksten skjer på eksportmarkedet som nå utgjør rundt 60 prosent av den totale omsetningen. LIQUI MOLY selges i over 110 land. Deriblant enkelte land som stadig omtales som kristestater: Syria, Irak, Libya og Ukraina. Tidligere var Ukraina et av de tre største eksportmarkedene til LIQUI MOLY, men i 2014 sank omsetningen her til det halve. «Sammenlignet med den lidelsen som menneskene der gjennomgår, er dette ingenting, men det har selvfølgelig satt spor i regnskapet vårt», sa Ernst Prost. Dermed vokste eksporten totalt sett mindre enn planlagt. «Det er aldri greit å ligge etter planen, men vi ønsker ikke omsetning som ikke medfører inntjening», sier Ernst Prost. «Vi satser på sunn vekst.» Til tross for langsommere vekst, investerte LIQUI MOLY ytterligere i både ansatt og materiell. Antall medarbeidere steg i fjor med 50 til 696. Den fallende råoljeprisen i de siste månedene påvirker bare kostnadene i liten grad. LIQUI MOLY kjøper ikke råolje, men baseoljer, det vil si raffinert råolje. Denne prisen har ikke sunket i like stor grad, og prisreduksjonen har også skjedd senere. Andre priser, som for kostbare tilsetningsstoffer, har også steget, og moderne motoroljer består av over 30 prosent tilsetningsstoffer. Da alt kjøpes inn i dollar, påvirkes lønnsomheten også av den svake euroen. «Synkende råoljepriser betyr ikke automatisk synkende priser på ferdig motorolje – dette regnestykket går dessverre ikke opp», sier innkjøpssjef Achim Scharm. Ytterligere vekst lyder mottoet på veien til en global merkevare. I år vil LIQUI MOLY avslutte sitt 20 millioner euro dyre investeringsprogram. Da er oljeproduksjonen utbygget, og laboratoriekapasiteten er på plass. I tillegg ble det ansatt ytterligere 16 andre medarbeidere siden januar. «Det gjør at vi er klare for å møte fremtidige utfordringer», sier personalsjef Rainer Maass, «for de ansatte er selskapet viktigste kapital.» Selskapet er i gang med å trappe opp eksporten, og i tillegg til store markeder som USA, Kina og India satses det også målrettet på mindre land som Kasakhstan, Uruguay og Kambodsja. Ernst Prost sier: «For de største konkurrentene våre er disse landene ofte ikke attraktive nok, og derfor er ikke konkurransetrykket like høyt. Men bilistene der ønsker også førsteklasses motoroljer fra Tyskland.» Angående LIQUI MOLY
LIQUI MOLY GmbH fra Ulm i Sør-Tyskland, tilbyr et stort utvalg høykvalitetsprodukter, som motoroljer, tilsetningsstoffer, pleieprodukter til kjøretøy og serviceprodukter. Utvalget omfatter ca. 4.000 produkter.LIQUI MOLY utvikler og tester produktene sine i sine egne laboratorier. Produktene fremstilles kun i Tyskland, og de markedsfører alle produktene sine helt på egen hånd. LIQUI MOLY ble etablert for ca. 50 år siden, og er nå én av de største firmaene i bilbransjen.Produktene selges i Tyskland, i tillegg til 110 andre land.