• 19/03/2020
  • Unternehmen

LIQUI MOLY trosser corona-krisen: i stedet for permitteringer vanker det en bonus til hver medarbeider

Daglig leder Ernst Prost takker en engasjert medarbeiderstab og er optimist

Mars 2020 – Uvanlige tiltak i en uvanlig tid. Den tyske spesialisten på oljer og additiver LIQUI MOLY går sine egne veier for å takle corona-krisen, og har i stedet for permitteringer og kutt i arbeidstimer varslet en bonus på 1000 euro til hver medarbeider. Med dette plasteret på «corona-såret» vil daglig leder Ernst Prost takke samtlige medarbeidere for en flott innsats.

I mellomtiden jobber nesten hele administrasjonen hos LIQUI MOLY hjemmefra. På den måten beskyttes hver enkelt medarbeider, samtidig som produksjonen holdes i gang. Medarbeiderne har virkelig engasjert seg og vist stor evne til å improvisere for å få overgangen til hjemmekontor til å fungere.

«Vi har nå i alle forretningssegmentene våre langt på vei lyktes i å kombinere sykdomsforebygging og videre drift», var meldingen fra Ernst Prost til medarbeiderstaben. «Jeg forstår at omstendighetene slik de er i dag, koster dere både tid og penger. Som et plaster på «corona-såret» vil jeg derfor gjerne gi dere 1000 euro ekstra i brutto på neste lønning.»

Mens andre bedrifter kutter arbeidstimer eller vurderer oppsigelser, går daglig leder for LIQUI MOLY motsatt vei. «Også vi merker den aktuelle utviklingen, og vet at de økonomiske konsekvensene blir brutale. Det er nettopp derfor vi nå må tenke rasjonelt, vise handleevne og stå-på-vilje og – fremfor alt – bevare tro og mot for å bidra til å løse denne krisen.»

Alle medarbeidere verden rundt, enten de er avdelingsledere i Tyskland eller lagermedarbeidere i Sør-Afrika, får nøyaktig samme bonus. «I de fleste deler av verden er de økonomiske følgene mer alvorlige, fordi det sosiale nettverket er svakere eller mangler helt», påpeker Ernst Prost. Med denne gesten ønsker han å sende et klart signal fra LIQUI MOLY og samtidig gi en økonomisk håndsrekning som mange trenger sårt. «For å holde økonomien i gang er vi nødt til å bruke penger, slik at arbeidsplassene bevares.»

Ernst Prost gleder seg over lagånden i bedriften: «Det er flott å se at vi i en slik situasjon står i samlet tropp, fortsetter å gjøre jobben vår og drar lasset sammen.»