• 23/06/2020
  • Unternehmen

LIQUI MOLY støtter redningstjenestene

Olje- og additivspesialisten øker sin produktdonasjon til fire millioner euro

Juni 2020 – Olje- og additivspesialisten LIQUI MOLY øker støtten til redningstjenestene med produkter til en verdi av fire millioner euro. „Med vår produktdonasjon kan vi bidra til å lette den økonomiske belastningen til en rekke hjelpeorganisasjoner, slik at de kan bruke midlene sine til annet nødvendig utstyr“, sier administrerende direktør Ernst Prost.

For å støtte ambulansetjenesten, brannvesenet og andre nødetater som arbeider i front i kampen mot koronaviruset, kunngjorde LIQUI MOLY i begynnelsen av april at selskapet ville gi en produktdonasjon tilsvarende en million euro. „Vi bidrar med det vi kan best: olje, additiver og andre bilrelaterte produkter“, sa Ernst Prost den gang.

Selskapet mottok henvendelser fra redningstjenester både i Tyskland og andre land. Ettersom etterspørselen var så stor, valgte selskapet å øke hjelpepakken til tre millioner euro. „Disse tre millionene har vi nå fordelt. Helt ned til siste cent“, sa Ernst Prost. „Fortsatt får vi en rekke henvendelser daglig om behov for gratis produkter til brannbiler og ambulanser, utrykningskjøretøyer, til mobil pleie, utdeling av mat og så videre ... Skal vi sette en strek? Skal vi avslå henvendelsene fra etternølerne og de som kom sist i køen?“ spør Ernst Prost.

Og svarer nei. Sosialt ansvar er viktigere enn størst mulig overskudd ved årets slutt. Ernst Prost: „Vi er opptatt av å støtte en god sak, og øker vår produktdonasjon fra tre til fire millioner euro. For å hjelpe de som hjelper!“