• 14/12/2017

LIQUI MOLY runder en halv milliard euro i året

I tillegg kan den tyske olje- og tilsetningsstoffspessialisten glede seg over en ny omsetningsrekord for en enkelt måned i november
Desember 2017 – For første gang har LIQUI MOLY hatt en årsomsetning på over en halv milliard euro. "Vi har nådd en viktig milepæl for 2017", sa Ernst Prost, administrerende direktør for den tyske olje- og tilsetningsstoffspesialisten. "Og fortsatt er ikke året avsluttet. Med en halv milliard har LIQUI MOLY mer enn firedoblet omsetningen sin i de siste åtte årene. I fjor lå årsomsetningen på 489 millioner euro. At milepælen på 500 millioner euro ble nådd allerede i begynnelsen av november, skyldes en usedvanlig sterk november måned. Vanligvis er dette en måned der etterspørselen er noe redusert. Men i år var det ingen tegn på reduksjon. Tvert i mot, for med 51,4 millioner euro i omsetning ble det satt ny omsetningsrekord for en enkelt måned nettopp i november. Suksessen skyldes flere årsaker. For det første øker omsetningen på hjemmemarkedet vårt i Tyskland og Østerrike, til tross for den allerede meget sterke markedsposisjonen her. For det andre viser eksporten stor vekst. Og det er to land som skiller seg ut: Russland og Kina. Russland har tradisjonelt vært det viktigste transportmarkedet til LIQUI MOLY. I de siste årene har omsetningen der gått litt tilbake. Krise på Krim, krise i Ukraina, økonomisk krise og rubelkrise etterlot seg spor i selskapets inntekter. Men nå har salget i Russland ikke bare tatt seg opp igjen, det har også overgått tidligere rekorder. Kina er det andre landet der LIQUI MOLY kan vise til kraftig vekst. I de første elleve månedene i 2017, steg omsetningen med over 50 prosent sammenlignet med året før. Disse resultatene gjør at Ernst Prost ser lyst på fremtiden. LIQUI MOLY kan år for år vise til økt omsetning, og dette dreier seg om organisk vekst uten oppkjøp. Ernst Prost: "Vi er så sterke at vi kan vokse av egen kraft. For vi leverer etterspurte produkter av riktig kvalitet til riktig pris.