• 09/02/2022

LIQUI MOLY: Gode nyheter i vanskelige tider

Økt overskudd for olje- og tilsetningsspesialisten – men inntektene fortsatt lavere enn før pandemien

LIQUI MOLY avsluttet ikke bare 2021 med en rekordomsetning på 733 millioner. Resultatet før skatt steg også: til 38 millioner euro – en økning på vel 40 prosent. "Det er et flott resultat for et vanskelig år, men et godt stykke unna det nivået vi lå på før pandemien", sier administrerende direktør Ernst Prost når han skal presentere de ferskeste tallene.
Overskudd er et resultat av den antisykliske investeringsstrategien for 2020. Den gang, midt i pandemien, da mange selskaper massivt kuttet utgiftene, bestemte LIQUI MOLY seg for det motsatte. Investeringene, spesielt innen markedsføring, økte kraftig. Dette påvirket inntjeningen, men ga et sterkt løft med tanke på merkevarebevisstheten rundt om i verden. Fordi mange konkurrenter nærmest var fraværende, ble denne effekten enda sterkere. Dette førte til en stigende etterspørsel. I 2021 økte LIQUI MOLYs omsetning med 20 prosent til 733 millioner euro. Med 105 000 tonn smøremidler ble det satt rekord, og antallet medarbeidere økte til 1008. "I en tid der mange permitterte ansatte, satset vi på å skape nye arbeidsplasser", forteller Ernst Prost. 
Som i årene før var økningen i eksportsalget (+30 %) større enn økningen på hjemmemarkedet i Tyskland (+13 %). Den sterke økningen på 50 prosent i USA, det viktigste eksportmarkedet, bidro også. Også i andre land der LIQUI MOLY har egne datterselskaper var veksten overproporsjonal, for eksempel i Portugal og Spania (46 prosent), Italia (101 prosent) og Australia (47 prosent). Rundt to tredjedeler av omsetningen til LIQUI MOLY kommer fra eksport. I Tyskland vokste spesielt salget på bensinstasjoner og butikker som selger biltilbehør. "I Tyskland blir det stadig vanskeligere for oss å vokse, fordi vi allerede har en så stor del av markedet.. Men vi øker stadig salget i Tyskland også, noe som viser at vi gjør mye riktig", sier Ernst Prost. 
Materialkostnadene, som råvarer eller emballasje, har skutt i været, legger han til: «Fortjenesten ville ha vært enda høyere hvis prisen på råmaterialer og produkter ikke hadde skutt i taket», forklarer Ernst Prost. "Enkelte leverandører har nesten økt prisene uke for uke. Så raskt kan vi ikke øke prisene på våre produkter." LIQUI MOLY trenger overskuddet til fremtidige investeringer, spesielt med tanke på å utvide produksjonskapasiteten og for styrke av den komplekse logistikken med rundt 4000 varer. Vekst må også finansieres investeringer, for eksempel i større varelager (pluss 43 prosent) og høyere fordringer (pluss 18 prosent). Ernst Prost: "Det er prisen for vekst. Man må ha råd til å kunne vokse." 
Daglig leder er stolt over å at selskapet har klart å vokse ved hjelp av egne midler: "Ingen kreditt, ingen subsidier, ingen statlige tilskudd. Vi har alltid beholdt fortjenesten og passer nøye på at egenkapitalandelen ligger på rundt 80 %. Uten en velfylt "krisekasse" ville vi ikke ha klart å overleve krisen på samme måte. Og selvfølgelig betaler vi normal skatt av overskuddet vårt."
Med en presentasjon av regnskapet for 2021, går Ernst Prost (65) over i pensjonistenes rekker 22. februar 2022. Dermed forlater han LIQUI MOLY, et selskap han har satt sitt preg på i flere tiår og gjort til det det er i dag. Ernst Prost kom til LIQUI MOLY som markedsførings- og salgsansvarlig i 1990. I årene som fulgte kjøpte han selskapet av de tidligere eierne. Under hans lederskap har LIQUI MOLY utviklet seg til å bli en global aktør: Det ble satset på økt internasjonalisering og diversifisering med satsing på områder som motorsykler, båter og industri. Bare siden den siste globale, økonomiske krisen i 2008 har salget tredoblet seg fra 232 millioner euro, og antall ansatte har mer enn doblet seg fra 438 på den tiden. I slutten av 2017 solgte han sine eierandeler til Würth-gruppen, men fortsatte som administrerende direktør. Nå er det slutt.
Ernst Prost: «Jeg vet  at «mitt LIQUI MOLY» er i gode hender – ikke bare når det gjelder Günter Hiermaier, som nå skal lede selskapet alene, men også hoss mine over 1000 kolleger. Jeg vil takke dem alle for de fantastiske årene og tiårene med felles kamp for å lykkes."