• 14/08/2018

Kampen mot motorslitasje

Tre additiver fra LIQUI MOLY senker reparasjons-kostnadene og gir motoren lengre levetid

August 2018 – Motorens store fiende heter slitasje. Friksjon med metall mot metall tærer hardt på motoren. Det forkorter levetiden og gir skyhøye reparasjonskostnader. Den tyske additivspesialisten LIQUI MOLY vet imidlertid råd, og tilbyr tre reddende midler: Oil Additive, Motor Protect og Cera Tec.

Oil Additive var LIQUI MOLYs første produkt da selskapet startet opp i 1957, og er fortsatt en god tilsetning for eldre kjøretøy.  Det brukes i motoroljer som inneholder MoS2 – et fast smøremiddel som kan sammenlignes med grafitt. «Det legger seg på metalloverflater slik at det ikke blir direkte kontakt med metall mot metall i motoren», forklarer David Kaiser, leder for forskning og utvikling hos LIQUI MOLY «Dette er særlig viktig ved igangkjøring, når motoroljen ennå ikke har nådd frem overalt i motoren.» I tillegg bidrar Oil Additive til bedre nøddriftsegenskaper og beskytter motoren også når smørefilmen er slitt bort. Ettersom MoS2 er svart, kan additivet ha en svært mørk farge. Når det tilsettes i motoroljen, farges også denne mørk. Motoroljen kan dermed se gammel ut, men i dette tilfellet er den mørke fargen et tegn på effektiv slitasjebeskyttelse. Oil Additive har hjulpet bilister verden rundt i over 60 år.

Mens Oil Additive reduserer friksjonen i motoren fysikalsk gjennom et fast smøremiddel, bruker Motor Protect kjemi for å oppnå samme resultat. Det inneholder såkalte «friction modifiers» som binder seg til metalloverflatene i motoren og utjevner mikroskopiske ujevnheter. Motor Protect egner seg for moderne kjøretøy, og er et naturlig valg for de som foretrekker et slitasjebeskyttende additiv helt uten faste smøremidler.

LIQUI MOLYs tredje produkt – Cera Tec – er en kombinasjon av Oil Additive og Motor Protect: Det inneholder «friction modifiers» for kjemisk beskyttelse, og i tillegg fast smøremiddel for fysikalsk beskyttelse. Det dreier seg her om ørsmå keramiske partikler som gir additivet en beige farge. De er så små at de slipper enkelt gjennom oljefilteret. «Denne doble beskyttelsen gjør Cera Tec til et svært effektivt additiv som virker i opptil 50 000 km», påpeker David Kaiser. «Det er dermed særdeles økonomisk i bruk.» Det er førstevalget for nyere kjøretøy.

Alle de tre additivene reduserer friksjonen i motoren. Det senker motortemperaturen og gir en liten reduksjon i drivstofforbruket. Dessuten beskyttes motoren bedre ved ekstreme belastninger. Mindre slitasje betyr til syvende og sist lengre motorlevetid og mindre risiko for dyre reparasjoner. David Kaiser: «Additivene beskytter dermed ikke bare bilen, men også lommeboka til eieren.»