Motorbike Speed Shooter

SKU: P003572

Moderne virkestoffkombinasjon uten aske, med akselerasjonsoptimerende, rensende, dispergerende og materialbeskyttende egenskaper. Sammensatt ifølge state-of-the-art additiv- og drivstoffteknologi, i overensstemmelse med kravene som dagens motorer, driftsstoffer og driftsbetingelser stiller. Sørger for ren kjøreglede, takket være et optimert utb ...

Learn More
 • fjerner avleiringer fra hele drivstoffsystemet
 • sikrer optimal forbrenning
 • god korrosjonsbeskyttelse
 • høy lønnsomhet
 • restfri forbrenning
 • Vis mer
ghs05 ghs08
  Fare
 • H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
 • H318 Gir alvorlig øyeskade.
 • H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 • EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
 • EUH208 Inneholder Maleinsyreanhydrid. Kan gi en allergisk reaksjon.
ghs05 ghs08
  Fare
 • H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
 • H318 Gir alvorlig øyeskade.
 • H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 • EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
 • EUH208 Inneholder Maleinsyreanhydrid. Kan gi en allergisk reaksjon.

Moderne virkestoffkombinasjon uten aske, med akselerasjonsoptimerende, rensende, dispergerende og materialbeskyttende egenskaper. Sammensatt ifølge state-of-the-art additiv- og drivstoffteknologi, i overensstemmelse med kravene som dagens motorer, driftsstoffer og driftsbetingelser stiller. Sørger for ren kjøreglede, takket være et optimert utbytte av motorytelsen. Motoren starter bedre og går dessuten roligere.

For 2-og 4-takts bensinmotorer (forgasser og direkte innsprøytning). 80 ml tilstrekkelig for inntil 10 liter drivstoff. Det anbefales å bruke midlet hver gang det tankes drivstoff!

Application

80 ml tilstrekkelig for inntil 10 liter drivstoff.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Kan plater
Container contents: 80 ml
Language line: GB
PU: 24
Pallet unit: 2880
Container type: Kan plater
Container contents: 80 ml
Language line: D
PU: 24
Pallet unit: 2880

produktinformasjon

Sikkerhetsdatablad

Images and documents

produktinformasjon

Sikkerhetsdatablad

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din vurdering Din vurdering
Vennligst oppgi en vurdering
Trenger forbedring Annerledes enn forventet Ok God Veldig bra
Vennligst skriv inn navnet ditt
(Optional)
(Optional)
Vennligst oppgi en Vaild -e -post
Vennligst oppgi et sammendrag
Vennligst oppgi en beskrivelse for vurderingen
This is a required field.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er viktig for oss!

Sett i gang nybrottsarbeid og vurder produktet, slik at andre kan dra nytte av din erfaring og vi alltid kan forbedre oss!
Kari Nordmann 13.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Kari Nordmann 13.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt våre eksperter nå. Finn den rette kontaktpersonen i ditt område.
Private kunder
Finn passende forhandlere i ditt område. Rask og enkelt med vårt leveringskilde -søk.