Marine Multispray

SKU: P003615
Spesielt beskyttelses- og pleiemiddel til marin bruk. Holder bevegelige deler lettbevegelige over lang tid, beskytter mot korrosjon og oksidering. Fortrenger fuktighet og beskytter det elektriske anlegget i båten. Løsner fastrustede skruer og reduserer skrikelyder. Reagerer ikke med plast, lakk , metall eller tre. Learn More
 • god korrosjonsbeskyttelse
 • fremragende sjø- og saltvannsbestandighet
 • løsner fastsittende og rustne deler
 • nøytral mot plast, lakk , metall og tre
 • optimal krypeevne
 • Vis mer
ghs02 ghs07 ghs09
  Fare
 • H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
 • H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
 • H315 Irriterer huden.
 • H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
 • H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 • EUH208 Inneholder Di-iso-octylaminometyl-tolutriasol, Reaksjonsprodukter av 2,5-dimerkapto-1,3,4-tiadiazol, natriumsalt, med 1-oktantiol og hydrogenperoksid, Benzensulfonsyre, di-C10-14-alkylderivater, kalsiumsalter, Benzen, mono-C10-14-alkylderivater, fraksjoneringsrester, mellomfraksjon, sulfonert, natriumsalter. Kan gi en allergisk reaksjon.
Spesielt beskyttelses- og pleiemiddel til marin bruk. Holder bevegelige deler lettbevegelige over lang tid, beskytter mot korrosjon og oksidering. Fortrenger fuktighet og beskytter det elektriske anlegget i båten. Løsner fastrustede skruer og reduserer skrikelyder. Reagerer ikke med plast, lakk , metall eller tre.
Multi-funksjonsspray til universell bruk. For alle vedlikeholds- og serviceoppgaver.
Tech tip
• optimal for absolutt nøyaktig spraying • spraying over større flater når sprayrøret er slått inn • sprayer også i større høyder • komfortabel håndholder
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Kan aerosol
Container contents: 400 ml
Language line: GB-DK/N-FIN-S-RUS
PU: 6
Pallet unit: 1116

produktinformasjon

Sikkerhetsdatablad

Product information for consumers More information

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din vurdering Din vurdering
Vennligst oppgi en vurdering
Trenger forbedring Annerledes enn forventet Ok God Veldig bra
Vennligst skriv inn navnet ditt
(Optional)
(Optional)
Vennligst oppgi en Vaild -e -post
Vennligst oppgi et sammendrag
Vennligst oppgi en beskrivelse for vurderingen
This is a required field.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er viktig for oss!

Sett i gang nybrottsarbeid og vurder produktet, slik at andre kan dra nytte av din erfaring og vi alltid kan forbedre oss!
Kari Nordmann 15.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Kari Nordmann 15.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt våre eksperter nå. Finn den rette kontaktpersonen i ditt område.
Private kunder
Finn passende forhandlere i ditt område. Rask og enkelt med vårt leveringskilde -søk.