Pleie- og glidespray

SKU: P004042
Silikonfri pleie- og glidespray for smøring, montering og vedlikehold av plast- og gummideler. Optimal for områder som er følsomme mot lakk. Fjerner og hindrer knirke- og skrikelyder særlig mellom plastdeler. Fortrenger vann og fuktighet, omdannes ikke til harpiks og klistrer ikke. Transparent og universell anvendelig. Learn More
 • ekstremt høy UV-bestandighet
 • fremragende temperaturbestandighet
 • pleier og beskytter
 • silikonfri
 • kan brukes universelt
 • Vis mer
ghs02 ghs07 ghs09
  Fare
 • H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
 • H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
 • H315 Irriterer huden.
 • H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
 • H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 • EUH208 Inneholder Reaksjonsmasse av: Bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl)sebacat og metyl-1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidylsebacat. Kan gi en allergisk reaksjon.
Silikonfri pleie- og glidespray for smøring, montering og vedlikehold av plast- og gummideler. Optimal for områder som er følsomme mot lakk. Fjerner og hindrer knirke- og skrikelyder særlig mellom plastdeler. Fortrenger vann og fuktighet, omdannes ikke til harpiks og klistrer ikke. Transparent og universell anvendelig.
For alle monteringsarbeider på plast- og gummideler. Til pleie og vedlikehold av plastoverflater samt smøring av glideskinner, vindusføringer, ruller til sikkerhetsbeltene og som pleiemiddel for dørtetninger. Forenkler monteringen av plastdeler med hverandre.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Kan aerosol
Container contents: 400 ml
Language line: GB-DK-FIN-N-S
PU: 6
Pallet unit: 1116

produktinformasjon

Sikkerhetsdatablad

Product information for consumers More information

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din vurdering Din vurdering
Vennligst oppgi en vurdering
Trenger forbedring Annerledes enn forventet Ok God Veldig bra
Vennligst skriv inn navnet ditt
(Optional)
(Optional)
Vennligst oppgi en Vaild -e -post
Vennligst oppgi et sammendrag
Vennligst oppgi en beskrivelse for vurderingen
This is a required field.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er viktig for oss!

Sett i gang nybrottsarbeid og vurder produktet, slik at andre kan dra nytte av din erfaring og vi alltid kan forbedre oss!
Kari Nordmann 20.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Kari Nordmann 20.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt våre eksperter nå. Finn den rette kontaktpersonen i ditt område.
Private kunder
Finn passende forhandlere i ditt område. Rask og enkelt med vårt leveringskilde -søk.