Kompatibilnost goriva HVO i XTL s aditivima

#Auto
#Camping

Osim E5, E10 i B7, ubuduće će na benzinskim postajama biti dostupna i alternativna dizelska goriva B10 i XTL (također HVO). Mi ćemo vam objasniti što je novo i na što i dalje morate paziti.

Alternativno je dizelsko gorivo na benzinskim postajama označeno kao XTL (X-to-Liquid). Pritom „X” označava bilo koji polazni materijal koji se pretvara u tekući izvor energije (to Liquid). Dakle, polazni materijal može biti bilo koja sirovina koja se pretvara u parafinsko dizelsko gorivo. Za taj sintetički proizvodni proces postoje dva postupka: Fischer-Tropschov postupak (npr. i za E-Fuel) i upotreba hidriranih biljnih ulja, HVO (Hydrotreated Vegetable Oils).

Goriva proizvedena Fischer-Tropschovim postupkom nastaju na bazi sintetičkog plina koji se sastoji od ugljikova monoksida i vodika dobivenog iz biomase, ugljena, prirodnog plina ili zelenog vodika i CO2 iz zraka. Ovisno o aditivu, gorivo se naziva BTL (Biomass-to-Liquid), CTL (Coal-to-Liquid), GTL (Gas-to-Liquid) ili E-Fuel. Alternativno se kao osnova može upotrijebiti HVO, koji se dobiva iz biljnog ili otpadnog jestivog ulja i reagira s vodikom kako bi se dobili zapaljivi, parafinski ugljikovodici. HVO se može točiti kao zamjena za fosilno dizelsko gorivo, ali i u čistom obliku. Ovisno o primjesama, gorivo se naziva Klimadiesel 25, Klimadiesel 90 ili HVO 100 odnosno „C.A.R.E. Diesel”.

Novost je i: dizel B10. U usporedbi s dosadašnjim dizelskim gorivom B7, B10 se ne sastoji od sedam, nego od deset posto biodizela te ne od 93 nego od 90 posto fosilnog dizelskog goriva. Međutim, u usporedbi s HVO-om i dalje nastaje od sirovina, a ne od otpada.

Na što treba paziti pri upotrebi alternativnog goriva

Upotreba samo uz posebno odobrenje proizvođača

Kao što je to slučaj kod goriva E10, i dizelska goriva B10 i XTL trebali biste točiti samo ako to izričito odobri proizvođač vašeg vozila.

To možete sasvim jednostavno provjeriti tako da pogledate iza zaklopke otvora za punjenje spremnika za gorivo. Ako tamo pronađete mali simbol s oznakom XTL ili B10, možete bezbrižno točiti gorivo.

Upotreba aditiva i dalje se preporučuje unatoč tehničkom napretku

Osim toga, u praktičnim ispitivanjima, kao što su stručnjaci očekivali, nisu utvrđene nikakve razlike u odnosu na uobičajena dizelska goriva. Upravo suprotno: Zbog svoje sintetičke prirode, XTL ili HVO tehnički su čak i kvalitetniji jer, primjerice, ne sadrže nikakve aromatske spojeve ili druge nusproizvode. Veći cetanski broj od 74 u usporedbi s 54 kod fosilnog dizelskog goriva također pozitivno utječe na izgaranje u motoru. Osim toga, nastaje 30 posto manje dušikovih oksida i sitne prašine, a tehničke se komponente poput filtra čestica ili sustava recirkulacije ispušnih plinova (AGR) manje troše. Općenito, alternativno gorivo izgara i čistije od biodizela ili mineralnog dizela i otpornije je na starenje.

Međutim, manje trošenje tehničkih komponenti ili čisto izgaranje ne znači da se u motoru ili drugim komponentama poput AGR-a ne stvaraju ostaci izgaranja i naslage. Zbog tog razloga i dalje preporučujemo upotrebu aditiva za dizelsko gorivo namijenjenih za čišćenje i održavanje sustava kako bi se osigurala njegova dugoročna funkcionalnost. Osim toga, alternativno dizelsko gorivo nema ista svojstva podmazivanja kao uobičajeno dizelsko gorivo, pa su potrebni dodatni aditivi. (Napomena: kvalitete dostupne na tržištu mogu varirati.)

Naši se aditivi mogu bez sumnje upotrebljavati i s novim dizelskim gorivima B10 i XTL.

Prelazak s fosilnog dizelskog goriva na HVO i XTL

Prilikom prelaska na alternativno gorivo preporučujemo da sustav goriva prethodno očistite aditivima jer u njemu ostaju stare naslage koje se ne mogu ukloniti samo alternativnim dizelskim gorivom. Osim toga, naši aditivi preventivno sprečavaju i stvaranje ostataka izgaranja pri upotrebi goriva HVO i XTL.

Aditiv za alternativna dizelska goriva

Preporučujemo sredstvo za čišćenje sustava dizelskog motora za trajno čišćenje i povećanje sposobnosti podmazivanja.

Oslobađa iznimno precizno izrađene dijelove, kao što su brizgaljke i visokotlačna pumpa, od štetnih taloga i osigurava njihovu optimalnu funkciju. Osim toga, štiti skupe dijelove sustava ubrizgavanja sredstvom za poboljšanje učinkovitosti podmazivanja i sredstvom za zaštitu od korozije. Osigurava originalnu snagu motora i niske vrijednosti emisije ispušnih plinova.

  • sprečava stvaranje naslaga
  • sprečava zagaranje igala brizgaljki i nakupljanje smole na njima
  • štiti komponente sustava za ubrizgavanje od trošenja
  • osigurava optimalno izgaranje
  • za sve dizelske motore uključujući one sa zajedničkim vodom i sustavom pumpa-brizgaljka
  • uklanja naslage iz cijelog sustava goriva