Compatibiliteit van HVO- of XTL-brandstof met additieven

#Auto
#Camping

Naast E5, E10 en B7 zullen in de toekomst ook de alternatieve dieselbrandstoffen B10 en XTL (ook HVO) bij de tankstations beschikbaar zijn. Wat is er nieuw en waar moet u op blijven letten? Wij leggen het uit.

Bij tankstations wordt de alternatieve diesel aangeboden als XTL (X-to-Liquid). Daarbij staat de 'X' voor een willekeurig uitgangsmateriaal dat in een vloeibare energiedrager wordt omgezet (to Liquid). Het uitgangsmateriaal kan dus een willekeurige grondstof zijn, die wordt omgezet in paraffinediesel. Voor dit synthetische productieproces bestaan twee methoden: het Fischer-Tropsch-proces (bv. ook voor e-fuels) en het gebruik van gehydrogeneerde plantaardige oliën, HVO (Hydrotreated Vegetable Oils).

Brandstoffen die volgens het Fischer-Tropsch-procedé worden geproduceerd, ontstaan uit een synthetisch gasmengsel van koolmonoxide en waterstof, afkomstig uit biomassa, kolen, aardgas of groene waterstof en CO2 uit de lucht. Afhankelijk van het additief heet de brandstof BTL (Biomass-to-Liquid), CTL (Coal-to-Liquid), GTL (Gas-to-Liquid) of E-Fuel. Als alternatief kan HVO als basis worden gebruikt, gewonnen uit plantaardige of oude kookolie en door reacties met waterstof omgezet in brandbare, paraffinehoudende koolwaterstoffen. HVO kan worden gebruikt om bij te mengen bij fossiele diesel, maar kan ook in zuivere vorm worden getankt. Afhankelijk van het bijmenggehalte heet de brandstof Klimadiesel 25 of Klimadiesel 90, dan wel HVO 100 of "C.A.R.E. Diesel".

En verdere nieuwigheden: B10-diesel. In vergelijking met de huidige B7-diesel bestaat B10 niet uit zeven, maar uit tien procent biodiesel en niet 93 maar 90 procent fossiele diesel. Anders dan HVO wordt het echter nog steeds geproduceerd uit grondstoffen en niet uit afval.

Waarop letten bij het gebruik van de alternatieve brandstof

Alleen gebruiken met specifieke goedkeuring van de fabrikant

Net als bij E10 dient u B10- of XTL-diesel alleen te tanken als dit expliciet door de fabrikant van uw voertuig is goedgekeurd.

Dat kunt u heel eenvoudig controleren op de achterzijde van de tankdopklep. Als u daar een klein symbool met de aanduiding XTL of B10 ziet, kunt u de brandstof gewoon tanken.

Gebruik van additieven nog steeds aanbevolen ondanks technische vooruitgang

Bovendien werden bij praktijktests, zoals door de deskundigen verwacht, geen verschillen met conventionele diesel vastgesteld. Integendeel: Vanwege hun synthetische aard zijn XTL of HVO technisch zelfs van hogere kwaliteit, omdat ze bijvoorbeeld geen aroma's of andere bijproducten bevatten. Ook het hogere cetaangetal van 74 in vergelijking met 54 bij fossiele diesel heeft een positieve invloed op het verbrandingsgedrag in de motor. Bovendien worden 30 procent minder stikstofoxiden en fijnstof geproduceerd en is de slijtage van technische componenten zoals het roetfilter of het uitlaatgasrecirculatiesysteem (EGR) lager. Over het algemeen verbrandt de alternatieve brandstof ook schoner dan bio- of minerale-oliediesel en is deze verouderingsbestendiger.

De lagere slijtage van technische componenten en de schone verbranding betekenen echter niet dat er geen verbrandingsresten en afzettingen in de motor of andere componenten zoals de EGR ontstaan. Om deze reden adviseren wij ook in de toekomst het gebruik van reinigende en systeemverzorgende dieseladditieven om een langdurige functionaliteit te garanderen. De alternatieve diesel heeft bovendien niet dezelfde smeereigenschappen als conventionele dieselbrandstof, wat extra additieven vereist. (Let op: de op de markt verkrijgbare kwaliteiten kunnen variëren.)

Onze additieven kunnen zonder problemen ook met de nieuwe dieselbrandstoffen B10 en XTL worden gebruikt.

Overstap van fossiele diesel naar HVO en XTL

Bij de overstap op de alternatieve brandstof adviseren wij om het brandstofsysteem vooraf met additieven te reinigen, omdat oude afzettingen blijven bestaan en niet worden verwijderd door de alternatieve diesel alleen. Bovendien voorkomen onze additieven bij het gebruik van HVO en XTL ook preventief de vorming van verbrandingsresten.

Dieseladditief voor alternatieve dieselbrandstoffen

Wij adviseren de Motor­sys­teem­rei­niger Diesel voor duurzame reiniging en verhoging van het smeervermogen.

Verwijdert ongewenste afzettingen van zeer nauwkeurige onderdelen zoals injectoren en hogedrukpompen en zorgt ervoor dat deze optimaal functioneren. Beschermt bovendien dure onderdelen van het inspuitsysteem door smeereffectverbeteraars en corrosiewerende middelen. Zorgt voor behoud van de oorspronkelijke motorprestaties en lage uitlaatgaswaarden.

  • voorkomt de vorming van aanslag
  • voorkomt het vastbranden en verharsen van de verstuivernaalden
  • beschermt onderdelen van het inspuitsysteem tegen slijtage
  • garandeert optimale verbranding
  • voor alle dieselmotoren, inclusief common rail en pompverstuiver
  • verwijdert afzettingen in het hele brandstofsysteem