• 27/12/2018
  • Presse International (Blog)

Maltillinen kasvu toi LIQUI MOLYlle ennätysliikevaihdon

Kauppakiistat, heikko rupla ja raakaöljyn hinnannousu hidastivat saksalaisen öljy- ja lisäainevalmistajan tuloskehitystä

Joulukuu 2018 – LIQUI MOLY saavutti ennätysliikevaihdon myös ensimmäisenä vuotenaan Würth Groupiin kuuluvana yrityksenä. Tällä kertaa kasvukäyrä oli kuitenkin edellisvuotta maltillisempi. Saksalainen öljy- ja lisäaineasiantuntija saavutti 544 miljoonan euron liikevaihdon, mikä oli vain kaksi prosenttia edellisvuotta enemmän. "Kansainväliset kauppakiistat, kuuma kesä ja kustannusten kasvu - etenkin raakaöljyn dramaattinen hinnannousu - hidastivat selkeästi liikevaihdon ja tuloksen kasvua", toteaa LIQUI MOLYn toimitusjohtaja Ernst Prost.

Edeltävät vuodet olivat nopean kasvun aikaa, mutta vuosi 2018 kului maltillisemmin - yhtä poikkeusta lukuun ottamatta: lokakuussa liikevaihto kasvoi lähes 54 miljoonaa euroa ja kasvu oli 34 prosentin luokkaa, joten kyseessä oli yrityksen yli 60-vuotisen historian menestyksekkäin kuukausi. Vastaavaa nopeaa kasvua hidastivat muina kuukausina useat eri tekijät, ja maailmanlaajuiset kauppakiistat näkyivät myös LIQUI MOLYn toiminnassa. Esimerkiksi Kiinan-kauppa taantui yli kolmanneksella. Samoin yhtiön merkittävimmän vientimarkkina-alueen eli Venäjän kauppa hidastui selvästi viimeisten 24 kuukauden aikana tapahtuneen ruplan kurssin heikkenemisen myötä. "Tällaiset muutokset jättävät vääjäämättä jälkensä", sanoo vientijohtaja Salvatore Coniglio. "Jos meillä ei olisi toimintaa 150 eri maassa, Kiinan ja Venäjän kehitys olisi näkynyt huomattavasti selkeämmin. Nyt pystyimme tasaamaan myynnin laskua eri maissa ja uusilla markkina-alueilla."

Vientiin liittyvät ongelmat näkyivät osittain myös kilpailluilla Saksan markkinoilla. "Näissä olosuhteissa kahden prosentin kasvua Saksan ja Itävallan markkinoilla voidaan pitää todellisena menestyksenä", painottaa toimitusjohtaja Günter Hiermaier ja jatkaa: "Kilpailijoiden määrä kasvaa, mutta niiden keskenään jakama kakku pysyy silti samankokoisena. Ja sen mukaisesti kilpailu alalla on kovaa. Panostamme jatkossakin markkinointipakettien ja tehokkaan jakelun yhdistelmään."

Liikevaihdon maltillisen kasvun ohella yrityksen kustannukset lisääntyivät dramaattisesti. Yritys investoi suunnitellusti uusiin materiaalinkäsittelykonsepteihin, ohjelmistoihin ja uuteen säiliövarastoon noin 11 miljoonalla eurolla, minkä lisäksi kohonneet raaka-ainekustannukset ja säätilasta aiheutuneet muutokset toivat mukanaan noin kuuden miljoonan euron lisäkustannukset. Kesällä pitkään jatkuneen helleaallon vuoksi Rein-joki oli kauan aikaa vain rajoitetusti laivaliikenteen käytettävissä, ja osan ajasta laivat eivät päässeet liikennöimään joella ollenkaan, mikä nosti raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden kuljetuskustannuksia. "Rahti- ja logistiikkakustannuksemme nousivat yhteensä noin 1,2 miljoonaa euroa. Se oli meille kaiken kaikkiaan ikävä yllätys. Lisääntyneillä kustannuksilla ja odotettua alhaisemmilla tuotoilla on luonnollisesti huomattava vaikutus tulokseen. Mutta sellaista talouselämä on – on vain sopeuduttava olosuhteisiin tai luovutettava. Eivätkä kaikki vuodet ole toistensa kaltaisia", toteaa Ernst Prost.

Myös tutkimus- ja kehityskulut kasvoivat – tosin suunnitellusti. Vuonna 2017 LIQUI  MOLY investoi 19,8 miljoonaa tuotemerkin tunnettuuden lisäämiseen, ja vuonna 2018 vastaava luku oli lähes miljoona euroa suurempi. "Suurin yksittäinen erä oli varmastikin mainossopimus Chicago Bullsin kanssa. Tämä koripallojoukkue on yksi maailmanlaajuisesti tunnetuimpia tuotemerkkejä urheilun saralla. Joukkueella on jopa 175 miljoonaa kannattajaa. Tätä lukua ei ole pystynyt päihittämään yksikään toinen ammattilaisjoukkue Yhdysvalloissa", kuvailee markkinointijohtaja Peter Baumann ja korostaa kansainvälisen toiminnan merkitystä saksalaisyrityksen näkökulmasta.

"Made in Germany" on yhä edelleen merkittävä etu LIQUI MOLYlle sekä kotimaan että ulkomaan markkinoilla. Vakaa ja korkea laatu perustuu tutkimukseen ja kehitykseen, ja siksi tälle osa-alueelle kohdennetut menot nousivat lähes kuuteen miljoonaan euroon. "Modernit voiteluaineet ovat rakenteeltaan hyvin monimutkaisia. Huipulla pysyminen edellyttää modernin tekniikan kehittämistä ja laadunvalvontaa" kertoo tutkimus- ja kehitysjohtaja ja sovellustekniikoista vastaava David Kaiser.

Lisäkustannuksia aiheuttivat myös kanssayrittäjät, joiksi työntekijöitä kutsutaan LIQUI MOLYllä. Vuoden 2018 aikana yhtiöön perustettiin 24 uutta virkaa. Yhtiön palveluksessa työskentelee yhteensä 848 henkilöä Ulmin ja Saarlouisin toimipaikoissa sekä ulkomailla. "Maksamme mielellämme tästä koituneet kulut, sillä meille on ilo luoda uusia työpaikkoja. Kustannamme mielellämme myös kemian-, energia- ja kaivosteollisuuden uuden palkkaratkaisun myötä muodostuneet miljoonan euron lisäkustannukset, sillä LIQUI MOLYn työntekijät ovat meille tärkeitä", sanoo Ernst Prost.

Johtavan osakkaan myytyä osuutensa vuodenvaihteessa Würth Groupille monet povasivat öljy- ja lisäainevalmistajalle radikaaleja muutoksia. "Toisin kuitenkin kävi", toteaa Ernst Prost. "Toimin nykyään toimitusjohtajana enkä enää omistajana, ja yrityksemme pitkäaikainen myyntijohtaja Günter Hiermaier on noussut rinnalleni toiseksi toimitusjohtajaksi, mutta muuten kaikki on pysynyt ennallaan."